بارش برف زیبای زمستانی در استانبول ترکیه

بارش برف زیبای زمستانی در استانبول ترکیه

استانبول با بارش برف سفیدپوش شده و چهره زیبای زمستانی به خود گرفته است. ( Muhammed Enes Yıldırım - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف زیبای زمستانی در استانبول ترکیه Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

استانبول با بارش برف سفیدپوش شده و چهره زیبای زمستانی به خود گرفته است. ( Muhammed Enes Yıldırım - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف زیبای زمستانی در استانبول ترکیه Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

استانبول با بارش برف سفیدپوش شده و چهره زیبای زمستانی به خود گرفته است. ( Muhammed Enes Yıldırım - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف زیبای زمستانی در استانبول ترکیه Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

استانبول با بارش برف سفیدپوش شده و چهره زیبای زمستانی به خود گرفته است. ( Muhammed Enes Yıldırım - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف زیبای زمستانی در استانبول ترکیه Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

استانبول با بارش برف سفیدپوش شده و چهره زیبای زمستانی به خود گرفته است. ( Muhammed Enes Yıldırım - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف زیبای زمستانی در استانبول ترکیه Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

استانبول با بارش برف سفیدپوش شده و چهره زیبای زمستانی به خود گرفته است. ( Muhammed Enes Yıldırım - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف زیبای زمستانی در استانبول ترکیه Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

استانبول با بارش برف سفیدپوش شده و چهره زیبای زمستانی به خود گرفته است. ( Muhammed Enes Yıldırım - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف زیبای زمستانی در استانبول ترکیه Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

استانبول با بارش برف سفیدپوش شده و چهره زیبای زمستانی به خود گرفته است. ( Muhammed Enes Yıldırım - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف زیبای زمستانی در استانبول ترکیه Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

استانبول با بارش برف سفیدپوش شده و چهره زیبای زمستانی به خود گرفته است. ( Muhammed Enes Yıldırım - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف زیبای زمستانی در استانبول ترکیه Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

استانبول با بارش برف سفیدپوش شده و چهره زیبای زمستانی به خود گرفته است. ( Muhammed Enes Yıldırım - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف زیبای زمستانی در استانبول ترکیه Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

استانبول با بارش برف سفیدپوش شده و چهره زیبای زمستانی به خود گرفته است. ( Muhammed Enes Yıldırım - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف زیبای زمستانی در استانبول ترکیه Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

استانبول با بارش برف سفیدپوش شده و چهره زیبای زمستانی به خود گرفته است. ( Muhammed Enes Yıldırım - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها