بارش برف در بولوی ترکیه

بارش برف در بولوی ترکیه

بارش برف در شهرستان مودورنو استان بولو ترکیه را سفیدپوش کرد. ( İlhami Çetin - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف در بولوی ترکیه  Fotoğraf: İlhami Çetin

بارش برف در شهرستان مودورنو استان بولو ترکیه را سفیدپوش کرد. ( İlhami Çetin - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف در بولوی ترکیه  Fotoğraf: İlhami Çetin

بارش برف در شهرستان مودورنو استان بولو ترکیه را سفیدپوش کرد. ( İlhami Çetin - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف در بولوی ترکیه  Fotoğraf: İlhami Çetin

بارش برف در شهرستان مودورنو استان بولو ترکیه را سفیدپوش کرد. ( İlhami Çetin - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف در بولوی ترکیه  Fotoğraf: İlhami Çetin

بارش برف در شهرستان مودورنو استان بولو ترکیه را سفیدپوش کرد. ( İlhami Çetin - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف در بولوی ترکیه  Fotoğraf: İlhami Çetin

بارش برف در شهرستان مودورنو استان بولو ترکیه را سفیدپوش کرد. ( İlhami Çetin - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف در بولوی ترکیه  Fotoğraf: İlhami Çetin

بارش برف در شهرستان مودورنو استان بولو ترکیه را سفیدپوش کرد. ( İlhami Çetin - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف در بولوی ترکیه  Fotoğraf: İlhami Çetin

بارش برف در شهرستان مودورنو استان بولو ترکیه را سفیدپوش کرد. ( İlhami Çetin - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها