بارش برف بهاری در ارتفاعات استان موش ترکیه

بارش برف بهاری در ارتفاعات استان موش ترکیه

بارش برف در شهر موش شب گذشته آغاز شد و دمای هوا تا یک درجه زیر صفر کاهش یافت. ( İbrahim Yaldız - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف بهاری در ارتفاعات استان موش ترکیه Fotoğraf: İbrahim Yaldız

بارش برف در شهر موش شب گذشته آغاز شد و دمای هوا تا یک درجه زیر صفر کاهش یافت. ( İbrahim Yaldız - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف بهاری در ارتفاعات استان موش ترکیه Fotoğraf: İbrahim Yaldız

بارش برف در شهر موش شب گذشته آغاز شد و دمای هوا تا یک درجه زیر صفر کاهش یافت. ( İbrahim Yaldız - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف بهاری در ارتفاعات استان موش ترکیه Fotoğraf: İbrahim Yaldız

بارش برف در شهر موش شب گذشته آغاز شد و دمای هوا تا یک درجه زیر صفر کاهش یافت. ( İbrahim Yaldız - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف بهاری در ارتفاعات استان موش ترکیه Fotoğraf: İbrahim Yaldız

بارش برف در شهر موش شب گذشته آغاز شد و دمای هوا تا یک درجه زیر صفر کاهش یافت. ( İbrahim Yaldız - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف بهاری در ارتفاعات استان موش ترکیه Fotoğraf: İbrahim Yaldız

بارش برف در شهر موش شب گذشته آغاز شد و دمای هوا تا یک درجه زیر صفر کاهش یافت. ( İbrahim Yaldız - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف بهاری در ارتفاعات استان موش ترکیه Fotoğraf: İbrahim Yaldız

بارش برف در شهر موش شب گذشته آغاز شد و دمای هوا تا یک درجه زیر صفر کاهش یافت. ( İbrahim Yaldız - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف بهاری در ارتفاعات استان موش ترکیه Fotoğraf: İbrahim Yaldız

بارش برف در شهر موش شب گذشته آغاز شد و دمای هوا تا یک درجه زیر صفر کاهش یافت. ( İbrahim Yaldız - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف بهاری در ارتفاعات استان موش ترکیه Fotoğraf: İbrahim Yaldız

بارش برف در شهر موش شب گذشته آغاز شد و دمای هوا تا یک درجه زیر صفر کاهش یافت. ( İbrahim Yaldız - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف بهاری در ارتفاعات استان موش ترکیه Fotoğraf: İbrahim Yaldız

بارش برف در شهر موش شب گذشته آغاز شد و دمای هوا تا یک درجه زیر صفر کاهش یافت. ( İbrahim Yaldız - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف بهاری در ارتفاعات استان موش ترکیه Fotoğraf: İbrahim Yaldız

بارش برف در شهر موش شب گذشته آغاز شد و دمای هوا تا یک درجه زیر صفر کاهش یافت. ( İbrahim Yaldız - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف بهاری در ارتفاعات استان موش ترکیه Fotoğraf: İbrahim Yaldız

بارش برف در شهر موش شب گذشته آغاز شد و دمای هوا تا یک درجه زیر صفر کاهش یافت. ( İbrahim Yaldız - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف بهاری در ارتفاعات استان موش ترکیه Fotoğraf: İbrahim Yaldız

بارش برف در شهر موش شب گذشته آغاز شد و دمای هوا تا یک درجه زیر صفر کاهش یافت. ( İbrahim Yaldız - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف بهاری در ارتفاعات استان موش ترکیه Fotoğraf: İbrahim Yaldız

بارش برف در شهر موش شب گذشته آغاز شد و دمای هوا تا یک درجه زیر صفر کاهش یافت. ( İbrahim Yaldız - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها