امضای 10 توافقنامه میان ترکیه و قطر

امضای 10 توافقنامه میان ترکیه و قطر

در حاشیه دیدار رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در آنکارا، 10 توافقنامه همکاری میان دو کشور به امضا رسید. ( TCCB/Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

امضای 10 توافقنامه میان ترکیه و قطر Fotoğraf: TCCB/Murat Çetinmühürdar

در حاشیه دیدار رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در آنکارا، 10 توافقنامه همکاری میان دو کشور به امضا رسید. ( TCCB/Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

امضای 10 توافقنامه میان ترکیه و قطر Fotoğraf: TCCB/Murat Çetinmühürdar

در حاشیه دیدار رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در آنکارا، 10 توافقنامه همکاری میان دو کشور به امضا رسید. ( TCCB/Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

امضای 10 توافقنامه میان ترکیه و قطر Fotoğraf: TCCB/Murat Çetinmühürdar

در حاشیه دیدار رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در آنکارا، 10 توافقنامه همکاری میان دو کشور به امضا رسید. ( TCCB/Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

امضای 10 توافقنامه میان ترکیه و قطر Fotoğraf: TCCB/Murat Çetinmühürdar

در حاشیه دیدار رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در آنکارا، 10 توافقنامه همکاری میان دو کشور به امضا رسید. ( TCCB/Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

امضای 10 توافقنامه میان ترکیه و قطر Fotoğraf: TCCB/Murat Çetinmühürdar

در حاشیه دیدار رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در آنکارا، 10 توافقنامه همکاری میان دو کشور به امضا رسید. ( TCCB/Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

امضای 10 توافقنامه میان ترکیه و قطر Fotoğraf: TCCB/Murat Çetinmühürdar

در حاشیه دیدار رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در آنکارا، 10 توافقنامه همکاری میان دو کشور به امضا رسید. ( TCCB/Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

امضای 10 توافقنامه میان ترکیه و قطر Fotoğraf: TCCB/Murat Çetinmühürdar

در حاشیه دیدار رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در آنکارا، 10 توافقنامه همکاری میان دو کشور به امضا رسید. ( TCCB/Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

امضای 10 توافقنامه میان ترکیه و قطر Fotoğraf: TCCB/Murat Çetinmühürdar

در حاشیه دیدار رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در آنکارا، 10 توافقنامه همکاری میان دو کشور به امضا رسید. ( TCCB/Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

امضای 10 توافقنامه میان ترکیه و قطر Fotoğraf: TCCB/Murat Çetinmühürdar

در حاشیه دیدار رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در آنکارا، 10 توافقنامه همکاری میان دو کشور به امضا رسید. ( TCCB/Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها