اقامه نماز تراویح در محوطه مسجدالاقصی

اقامه نماز تراویح در محوطه مسجدالاقصی

مسلمانان قدس نماز تراویح شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان را در محوطه مسجدالاقصی واقع در قدس شرقی اقامه کردند. ( Mostafa Alkharouf - خبرگزاری آناتولی )

اقامه نماز تراویح در محوطه مسجدالاقصی
Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

مسلمانان قدس نماز تراویح شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان را در محوطه مسجدالاقصی واقع در قدس شرقی اقامه کردند. ( Mostafa Alkharouf - خبرگزاری آناتولی )

اقامه نماز تراویح در محوطه مسجدالاقصی
Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

مسلمانان قدس نماز تراویح شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان را در محوطه مسجدالاقصی واقع در قدس شرقی اقامه کردند. ( Mostafa Alkharouf - خبرگزاری آناتولی )

اقامه نماز تراویح در محوطه مسجدالاقصی
Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

مسلمانان قدس نماز تراویح شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان را در محوطه مسجدالاقصی واقع در قدس شرقی اقامه کردند. ( Mostafa Alkharouf - خبرگزاری آناتولی )

اقامه نماز تراویح در محوطه مسجدالاقصی
Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

مسلمانان قدس نماز تراویح شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان را در محوطه مسجدالاقصی واقع در قدس شرقی اقامه کردند. ( Mostafa Alkharouf - خبرگزاری آناتولی )

اقامه نماز تراویح در محوطه مسجدالاقصی
Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

مسلمانان قدس نماز تراویح شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان را در محوطه مسجدالاقصی واقع در قدس شرقی اقامه کردند. ( Mostafa Alkharouf - خبرگزاری آناتولی )

اقامه نماز تراویح در محوطه مسجدالاقصی
Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

مسلمانان قدس نماز تراویح شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان را در محوطه مسجدالاقصی واقع در قدس شرقی اقامه کردند. ( Mostafa Alkharouf - خبرگزاری آناتولی )

اقامه نماز تراویح در محوطه مسجدالاقصی
Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

مسلمانان قدس نماز تراویح شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان را در محوطه مسجدالاقصی واقع در قدس شرقی اقامه کردند. ( Mostafa Alkharouf - خبرگزاری آناتولی )

اقامه نماز تراویح در محوطه مسجدالاقصی
Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

مسلمانان قدس نماز تراویح شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان را در محوطه مسجدالاقصی واقع در قدس شرقی اقامه کردند. ( Mostafa Alkharouf - خبرگزاری آناتولی )

اقامه نماز تراویح در محوطه مسجدالاقصی
Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

مسلمانان قدس نماز تراویح شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان را در محوطه مسجدالاقصی واقع در قدس شرقی اقامه کردند. ( Mostafa Alkharouf - خبرگزاری آناتولی )

اقامه نماز تراویح در محوطه مسجدالاقصی
Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

مسلمانان قدس نماز تراویح شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان را در محوطه مسجدالاقصی واقع در قدس شرقی اقامه کردند. ( Mostafa Alkharouf - خبرگزاری آناتولی )

اقامه نماز تراویح در محوطه مسجدالاقصی
Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

مسلمانان قدس نماز تراویح شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان را در محوطه مسجدالاقصی واقع در قدس شرقی اقامه کردند. ( Mostafa Alkharouf - خبرگزاری آناتولی )

اقامه نماز تراویح در محوطه مسجدالاقصی
Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

مسلمانان قدس نماز تراویح شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان را در محوطه مسجدالاقصی واقع در قدس شرقی اقامه کردند. ( Mostafa Alkharouf - خبرگزاری آناتولی )

اقامه نماز تراویح در محوطه مسجدالاقصی
Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

مسلمانان قدس نماز تراویح شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان را در محوطه مسجدالاقصی واقع در قدس شرقی اقامه کردند. ( Mostafa Alkharouf - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها