اقامه اولین نماز جمعه ماه رمضان در استانبول

اقامه اولین نماز جمعه ماه رمضان در استانبول

اولین نماز جمعه ماه مبارک رمضان امسال در مسجد مسجد ایاصوفیه کبیر استانبول با حضور شمار زیادی از نمازگزاران اقامه شد. ( Onur Çoban - خبرگزاری آناتولی )

اقامه اولین نماز جمعه ماه رمضان در استانبول   Fotoğraf: Onur Çoban

اولین نماز جمعه ماه مبارک رمضان امسال در مسجد مسجد ایاصوفیه کبیر استانبول با حضور شمار زیادی از نمازگزاران اقامه شد. ( Onur Çoban - خبرگزاری آناتولی )

اقامه اولین نماز جمعه ماه رمضان در استانبول   Fotoğraf: Onur Çoban

اولین نماز جمعه ماه مبارک رمضان امسال در مسجد مسجد ایاصوفیه کبیر استانبول با حضور شمار زیادی از نمازگزاران اقامه شد. ( Onur Çoban - خبرگزاری آناتولی )

اقامه اولین نماز جمعه ماه رمضان در استانبول   Fotoğraf: Onur Çoban

اولین نماز جمعه ماه مبارک رمضان امسال در مسجد مسجد ایاصوفیه کبیر استانبول با حضور شمار زیادی از نمازگزاران اقامه شد. ( Onur Çoban - خبرگزاری آناتولی )

اقامه اولین نماز جمعه ماه رمضان در استانبول   Fotoğraf: Onur Çoban

اولین نماز جمعه ماه مبارک رمضان امسال در مسجد مسجد ایاصوفیه کبیر استانبول با حضور شمار زیادی از نمازگزاران اقامه شد. ( Onur Çoban - خبرگزاری آناتولی )

اقامه اولین نماز جمعه ماه رمضان در استانبول   Fotoğraf: Onur Çoban

اولین نماز جمعه ماه مبارک رمضان امسال در مسجد مسجد ایاصوفیه کبیر استانبول با حضور شمار زیادی از نمازگزاران اقامه شد. ( Onur Çoban - خبرگزاری آناتولی )

اقامه اولین نماز جمعه ماه رمضان در استانبول   Fotoğraf: Onur Çoban

اولین نماز جمعه ماه مبارک رمضان امسال در مسجد مسجد ایاصوفیه کبیر استانبول با حضور شمار زیادی از نمازگزاران اقامه شد. ( Onur Çoban - خبرگزاری آناتولی )

اقامه اولین نماز جمعه ماه رمضان در استانبول   Fotoğraf: Onur Çoban

اولین نماز جمعه ماه مبارک رمضان امسال در مسجد مسجد ایاصوفیه کبیر استانبول با حضور شمار زیادی از نمازگزاران اقامه شد. ( Onur Çoban - خبرگزاری آناتولی )

اقامه اولین نماز جمعه ماه رمضان در استانبول   Fotoğraf: Onur Çoban

اولین نماز جمعه ماه مبارک رمضان امسال در مسجد مسجد ایاصوفیه کبیر استانبول با حضور شمار زیادی از نمازگزاران اقامه شد. ( Onur Çoban - خبرگزاری آناتولی )

اقامه اولین نماز جمعه ماه رمضان در استانبول   Fotoğraf: Onur Çoban

اولین نماز جمعه ماه مبارک رمضان امسال در مسجد مسجد ایاصوفیه کبیر استانبول با حضور شمار زیادی از نمازگزاران اقامه شد. ( Onur Çoban - خبرگزاری آناتولی )

اقامه اولین نماز جمعه ماه رمضان در استانبول   Fotoğraf: Onur Çoban

اولین نماز جمعه ماه مبارک رمضان امسال در مسجد مسجد ایاصوفیه کبیر استانبول با حضور شمار زیادی از نمازگزاران اقامه شد. ( Onur Çoban - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها