افطاری «تیکا» برای ایتام در کابل

افطاری «تیکا» برای ایتام در کابل

آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه (تیکا) در راستای برنامه‌های کمک‌رسانی در ماه مبارک رمضان، مراسم افطاری برای کودکان یتیم یک پرورشگاه در کابل پایتخت افغانستان برگزار کرد. ( Sayed Khodaiberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

افطاری «تیکا» برای ایتام در کابل
Fotoğraf: Sayed Khodaiberdi Sadat

آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه (تیکا) در راستای برنامه‌های کمک‌رسانی در ماه مبارک رمضان، مراسم افطاری برای کودکان یتیم یک پرورشگاه در کابل پایتخت افغانستان برگزار کرد. ( Sayed Khodaiberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

افطاری «تیکا» برای ایتام در کابل
Fotoğraf: Sayed Khodaiberdi Sadat

آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه (تیکا) در راستای برنامه‌های کمک‌رسانی در ماه مبارک رمضان، مراسم افطاری برای کودکان یتیم یک پرورشگاه در کابل پایتخت افغانستان برگزار کرد. ( Sayed Khodaiberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

افطاری «تیکا» برای ایتام در کابل
Fotoğraf: Sayed Khodaiberdi Sadat

آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه (تیکا) در راستای برنامه‌های کمک‌رسانی در ماه مبارک رمضان، مراسم افطاری برای کودکان یتیم یک پرورشگاه در کابل پایتخت افغانستان برگزار کرد. ( Sayed Khodaiberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

افطاری «تیکا» برای ایتام در کابل
Fotoğraf: Sayed Khodaiberdi Sadat

آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه (تیکا) در راستای برنامه‌های کمک‌رسانی در ماه مبارک رمضان، مراسم افطاری برای کودکان یتیم یک پرورشگاه در کابل پایتخت افغانستان برگزار کرد. ( Sayed Khodaiberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

افطاری «تیکا» برای ایتام در کابل
Fotoğraf: Sayed Khodaiberdi Sadat

آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه (تیکا) در راستای برنامه‌های کمک‌رسانی در ماه مبارک رمضان، مراسم افطاری برای کودکان یتیم یک پرورشگاه در کابل پایتخت افغانستان برگزار کرد. ( Sayed Khodaiberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها