افتتاح نمایشگاه آثار برتر مسابقه بین المللی عکس آناتولی در استانبول

افتتاح نمایشگاه آثار برتر مسابقه بین المللی عکس آناتولی در استانبول

نمایشگاه آثار برتر مسابقه بین المللی عکس آناتولی موسوم به «جوایز عکس استانبول 2019» در استانبول گشایش یافت. ( Elif Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

افتتاح نمایشگاه آثار برتر مسابقه بین المللی عکس آناتولی در استانبول
Fotoğraf: Elif Öztürk

نمایشگاه آثار برتر مسابقه بین المللی عکس آناتولی موسوم به «جوایز عکس استانبول 2019» در استانبول گشایش یافت. ( Elif Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

افتتاح نمایشگاه آثار برتر مسابقه بین المللی عکس آناتولی در استانبول
Fotoğraf: Elif Öztürk

نمایشگاه آثار برتر مسابقه بین المللی عکس آناتولی موسوم به «جوایز عکس استانبول 2019» در استانبول گشایش یافت. ( Elif Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

افتتاح نمایشگاه آثار برتر مسابقه بین المللی عکس آناتولی در استانبول
Fotoğraf: Elif Öztürk

نمایشگاه آثار برتر مسابقه بین المللی عکس آناتولی موسوم به «جوایز عکس استانبول 2019» در استانبول گشایش یافت. ( Elif Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

افتتاح نمایشگاه آثار برتر مسابقه بین المللی عکس آناتولی در استانبول
Fotoğraf: Elif Öztürk

نمایشگاه آثار برتر مسابقه بین المللی عکس آناتولی موسوم به «جوایز عکس استانبول 2019» در استانبول گشایش یافت. ( Elif Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

افتتاح نمایشگاه آثار برتر مسابقه بین المللی عکس آناتولی در استانبول
Fotoğraf: Elif Öztürk

نمایشگاه آثار برتر مسابقه بین المللی عکس آناتولی موسوم به «جوایز عکس استانبول 2019» در استانبول گشایش یافت. ( Elif Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

افتتاح نمایشگاه آثار برتر مسابقه بین المللی عکس آناتولی در استانبول
Fotoğraf: Elif Öztürk

نمایشگاه آثار برتر مسابقه بین المللی عکس آناتولی موسوم به «جوایز عکس استانبول 2019» در استانبول گشایش یافت. ( Elif Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

افتتاح نمایشگاه آثار برتر مسابقه بین المللی عکس آناتولی در استانبول
Fotoğraf: Elif Öztürk

نمایشگاه آثار برتر مسابقه بین المللی عکس آناتولی موسوم به «جوایز عکس استانبول 2019» در استانبول گشایش یافت. ( Elif Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها