استقبال گسترده دوستداران طبیعت از غارهای چاملیک قونیه
23.06.2020

مجموعه غارهای چامیلک در شهرستان دره‌بوجاک استان قونیه ترکیه طی هفته‌های اخیر با استقبال گسترده علاقه‌مندان به طبیعت و غارنوردان روبرو شده است. ( Abdülhamit Yaşar - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گسترده دوستداران طبیعت از غارهای چاملیک قونیه
Fotoğraf: Abdülhamit Yaşar

مجموعه غارهای چامیلک در شهرستان دره‌بوجاک استان قونیه ترکیه طی هفته‌های اخیر با استقبال گسترده علاقه‌مندان به طبیعت و غارنوردان روبرو شده است. ( Abdülhamit Yaşar - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گسترده دوستداران طبیعت از غارهای چاملیک قونیه
Fotoğraf: Abdülhamit Yaşar

مجموعه غارهای چامیلک در شهرستان دره‌بوجاک استان قونیه ترکیه طی هفته‌های اخیر با استقبال گسترده علاقه‌مندان به طبیعت و غارنوردان روبرو شده است. ( Abdülhamit Yaşar - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گسترده دوستداران طبیعت از غارهای چاملیک قونیه
Fotoğraf: Abdülhamit Yaşar

مجموعه غارهای چامیلک در شهرستان دره‌بوجاک استان قونیه ترکیه طی هفته‌های اخیر با استقبال گسترده علاقه‌مندان به طبیعت و غارنوردان روبرو شده است. ( Abdülhamit Yaşar - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گسترده دوستداران طبیعت از غارهای چاملیک قونیه
Fotoğraf: Abdülhamit Yaşar

مجموعه غارهای چامیلک در شهرستان دره‌بوجاک استان قونیه ترکیه طی هفته‌های اخیر با استقبال گسترده علاقه‌مندان به طبیعت و غارنوردان روبرو شده است. ( Abdülhamit Yaşar - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گسترده دوستداران طبیعت از غارهای چاملیک قونیه
Fotoğraf: Abdülhamit Yaşar

مجموعه غارهای چامیلک در شهرستان دره‌بوجاک استان قونیه ترکیه طی هفته‌های اخیر با استقبال گسترده علاقه‌مندان به طبیعت و غارنوردان روبرو شده است. ( Abdülhamit Yaşar - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گسترده دوستداران طبیعت از غارهای چاملیک قونیه
Fotoğraf: Abdülhamit Yaşar

مجموعه غارهای چامیلک در شهرستان دره‌بوجاک استان قونیه ترکیه طی هفته‌های اخیر با استقبال گسترده علاقه‌مندان به طبیعت و غارنوردان روبرو شده است. ( Abdülhamit Yaşar - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گسترده دوستداران طبیعت از غارهای چاملیک قونیه
Fotoğraf: Abdülhamit Yaşar

مجموعه غارهای چامیلک در شهرستان دره‌بوجاک استان قونیه ترکیه طی هفته‌های اخیر با استقبال گسترده علاقه‌مندان به طبیعت و غارنوردان روبرو شده است. ( Abdülhamit Yaşar - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گسترده دوستداران طبیعت از غارهای چاملیک قونیه
Fotoğraf: Abdülhamit Yaşar

مجموعه غارهای چامیلک در شهرستان دره‌بوجاک استان قونیه ترکیه طی هفته‌های اخیر با استقبال گسترده علاقه‌مندان به طبیعت و غارنوردان روبرو شده است. ( Abdülhamit Yaşar - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها