استقبال رسمی از رئیس جمهور جمهوری ترک قبرس شمالی در آنکارا

استقبال رسمی از رئیس جمهور جمهوری ترک قبرس شمالی در آنکارا

ارسین تاتار رئیس جمهور جمهوری ترک قبرس شمالی که برای انجام چند دیدار رسمی به آنکارا آمده است، در مجتمع ریاست جمهوری مورد استقبال رسمی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه قرار گرفت. اردوغان و تاتار دیدار دوجانبه انجام دادند. ( Murat Çetinmühürdar/TCCB - خبرگزاری آناتولی )

استقبال رسمی از رئیس جمهور جمهوری ترک قبرس شمالی در آنکارا Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/TCCB

ارسین تاتار رئیس جمهور جمهوری ترک قبرس شمالی که برای انجام چند دیدار رسمی به آنکارا آمده است، در مجتمع ریاست جمهوری مورد استقبال رسمی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه قرار گرفت. اردوغان و تاتار دیدار دوجانبه انجام دادند. ( Murat Çetinmühürdar/TCCB - خبرگزاری آناتولی )

استقبال رسمی از رئیس جمهور جمهوری ترک قبرس شمالی در آنکارا Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/TCCB

ارسین تاتار رئیس جمهور جمهوری ترک قبرس شمالی که برای انجام چند دیدار رسمی به آنکارا آمده است، در مجتمع ریاست جمهوری مورد استقبال رسمی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه قرار گرفت. ( Murat Çetinmühürdar/TCCB - خبرگزاری آناتولی )

استقبال رسمی از رئیس جمهور جمهوری ترک قبرس شمالی در آنکارا Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/TCCB

ارسین تاتار رئیس جمهور جمهوری ترک قبرس شمالی که برای انجام چند دیدار رسمی به آنکارا آمده است، در مجتمع ریاست جمهوری مورد استقبال رسمی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه قرار گرفت. ( Murat Çetinmühürdar/TCCB - خبرگزاری آناتولی )

استقبال رسمی از رئیس جمهور جمهوری ترک قبرس شمالی در آنکارا Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/TCCB

ارسین تاتار رئیس جمهور جمهوری ترک قبرس شمالی که برای انجام چند دیدار رسمی به آنکارا آمده است، در مجتمع ریاست جمهوری مورد استقبال رسمی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه قرار گرفت. ( Murat Çetinmühürdar/TCCB - خبرگزاری آناتولی )

استقبال رسمی از رئیس جمهور جمهوری ترک قبرس شمالی در آنکارا Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/TCCB

ارسین تاتار رئیس جمهور جمهوری ترک قبرس شمالی که برای انجام چند دیدار رسمی به آنکارا آمده است، در مجتمع ریاست جمهوری مورد استقبال رسمی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه قرار گرفت. ( Murat Çetinmühürdar/TCCB - خبرگزاری آناتولی )

استقبال رسمی از رئیس جمهور جمهوری ترک قبرس شمالی در آنکارا Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/TCCB

ارسین تاتار رئیس جمهور جمهوری ترک قبرس شمالی که برای انجام چند دیدار رسمی به آنکارا آمده است، در مجتمع ریاست جمهوری مورد استقبال رسمی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه قرار گرفت. ( Murat Çetinmühürdar/TCCB - خبرگزاری آناتولی )

استقبال رسمی از رئیس جمهور جمهوری ترک قبرس شمالی در آنکارا Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/TCCB

ارسین تاتار رئیس جمهور جمهوری ترک قبرس شمالی که برای انجام چند دیدار رسمی به آنکارا آمده است، در مجتمع ریاست جمهوری مورد استقبال رسمی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه قرار گرفت. ( Murat Çetinmühürdar/TCCB - خبرگزاری آناتولی )

استقبال رسمی از رئیس جمهور جمهوری ترک قبرس شمالی در آنکارا Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/TCCB

ارسین تاتار رئیس جمهور جمهوری ترک قبرس شمالی که برای انجام چند دیدار رسمی به آنکارا آمده است، در مجتمع ریاست جمهوری مورد استقبال رسمی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه قرار گرفت. ( Murat Çetinmühürdar/TCCB - خبرگزاری آناتولی )

استقبال رسمی از رئیس جمهور جمهوری ترک قبرس شمالی در آنکارا Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/TCCB

ارسین تاتار رئیس جمهور جمهوری ترک قبرس شمالی که برای انجام چند دیدار رسمی به آنکارا آمده است، در مجتمع ریاست جمهوری مورد استقبال رسمی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه قرار گرفت. ( Murat Çetinmühürdar/TCCB - خبرگزاری آناتولی )

استقبال رسمی از رئیس جمهور جمهوری ترک قبرس شمالی در آنکارا Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/TCCB

ارسین تاتار رئیس جمهور جمهوری ترک قبرس شمالی که برای انجام چند دیدار رسمی به آنکارا آمده است، در مجتمع ریاست جمهوری مورد استقبال رسمی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه قرار گرفت. ( Murat Çetinmühürdar/TCCB - خبرگزاری آناتولی )

استقبال رسمی از رئیس جمهور جمهوری ترک قبرس شمالی در آنکارا Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/TCCB

ارسین تاتار رئیس جمهور جمهوری ترک قبرس شمالی که برای انجام چند دیدار رسمی به آنکارا آمده است، در مجتمع ریاست جمهوری مورد استقبال رسمی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه قرار گرفت. ( Murat Çetinmühürdar/TCCB - خبرگزاری آناتولی )

استقبال رسمی از رئیس جمهور جمهوری ترک قبرس شمالی در آنکارا Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/TCCB

ارسین تاتار رئیس جمهور جمهوری ترک قبرس شمالی که برای انجام چند دیدار رسمی به آنکارا آمده است، در مجتمع ریاست جمهوری مورد استقبال رسمی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه قرار گرفت. ( Murat Çetinmühürdar/TCCB - خبرگزاری آناتولی )

استقبال رسمی از رئیس جمهور جمهوری ترک قبرس شمالی در آنکارا Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/TCCB

ارسین تاتار رئیس جمهور جمهوری ترک قبرس شمالی که برای انجام چند دیدار رسمی به آنکارا آمده است، در مجتمع ریاست جمهوری مورد استقبال رسمی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه قرار گرفت. ( Murat Çetinmühürdar/TCCB - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها