ارمنستان کارخانه‌ای در شهر تَرتَر آذربایجان را با موشک هدف قرار داد

ارمنستان کارخانه‌ای در شهر تَرتَر آذربایجان را با موشک هدف قرار داد

در پی اصابت چندین راکت شلیک شده از خاک ارمنستان به یک کارخانه تصفیه پنبه در شهر تَرتَر آذربایجان، این کارخانه دچار حریق شد. ( Onur Çoban - خبرگزاری آناتولی )

ارمنستان کارخانه‌ای در شهر تَرتَر آذربایجان را با موشک هدف قرار داد Fotoğraf: Onur Çoban

در پی اصابت چندین راکت شلیک شده از خاک ارمنستان به یک کارخانه تصفیه پنبه در شهر تَرتَر آذربایجان، این کارخانه دچار حریق شد. ( Onur Çoban - خبرگزاری آناتولی )

ارمنستان کارخانه‌ای در شهر تَرتَر آذربایجان را با موشک هدف قرار داد Fotoğraf: Onur Çoban

در پی اصابت چندین راکت شلیک شده از خاک ارمنستان به یک کارخانه تصفیه پنبه در شهر تَرتَر آذربایجان، این کارخانه دچار حریق شد. ( Onur Çoban - خبرگزاری آناتولی )

ارمنستان کارخانه‌ای در شهر تَرتَر آذربایجان را با موشک هدف قرار داد Fotoğraf: Onur Çoban

در پی اصابت چندین راکت شلیک شده از خاک ارمنستان به یک کارخانه تصفیه پنبه در شهر تَرتَر آذربایجان، این کارخانه دچار حریق شد. ( Onur Çoban - خبرگزاری آناتولی )

ارمنستان کارخانه‌ای در شهر تَرتَر آذربایجان را با موشک هدف قرار داد Fotoğraf: Onur Çoban

در پی اصابت چندین راکت شلیک شده از خاک ارمنستان به یک کارخانه تصفیه پنبه در شهر تَرتَر آذربایجان، این کارخانه دچار حریق شد. ( Onur Çoban - خبرگزاری آناتولی )

ارمنستان کارخانه‌ای در شهر تَرتَر آذربایجان را با موشک هدف قرار داد Fotoğraf: Onur Çoban

در پی اصابت چندین راکت شلیک شده از خاک ارمنستان به یک کارخانه تصفیه پنبه در شهر تَرتَر آذربایجان، این کارخانه دچار حریق شد. ( Onur Çoban - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها