ارسال کتاب برای شهروندان در استان تکیرداغ ترکیه
13.04.2020

اداره فرهنگ گردشگری استان تکیرداغ واقع در غرب ترکیه در راستای مبارزه با کرونا و رعایت قرنطینه خانگی کتاب‌های درخواستی شهروندان را تهیه کرده و به دست آنها می‌رساند. ( Ömer Ural - خبرگزاری آناتولی )

ارسال کتاب برای شهروندان در استان تکیرداغ ترکیه
Fotoğraf: Ömer Ural

اداره فرهنگ گردشگری استان تکیرداغ واقع در غرب ترکیه در راستای مبارزه با کرونا و رعایت قرنطینه خانگی کتاب‌های درخواستی شهروندان را تهیه کرده و به دست آنها می‌رساند. ( Ömer Ural - خبرگزاری آناتولی )

ارسال کتاب برای شهروندان در استان تکیرداغ ترکیه
Fotoğraf: Ömer Ural

اداره فرهنگ گردشگری استان تکیرداغ واقع در غرب ترکیه در راستای مبارزه با کرونا و رعایت قرنطینه خانگی کتاب‌های درخواستی شهروندان را تهیه کرده و به دست آنها می‌رساند. ( Ömer Ural - خبرگزاری آناتولی )

ارسال کتاب برای شهروندان در استان تکیرداغ ترکیه
Fotoğraf: Ömer Ural

اداره فرهنگ گردشگری استان تکیرداغ واقع در غرب ترکیه در راستای مبارزه با کرونا و رعایت قرنطینه خانگی کتاب‌های درخواستی شهروندان را تهیه کرده و به دست آنها می‌رساند. ( Ömer Ural - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها