اردوغان: نخستین پرتاب فضاپیما در مدار نزدیک را با همکاری بین‌المللی محقق خواهیم کرد

اردوغان: نخستین پرتاب فضاپیما در مدار نزدیک را با همکاری بین‌المللی محقق خواهیم کرد

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در مراسم معرفی برنامه ملی فضایی کشور در مجتمع ریاست جمهوری بش‌تپه آنکارا گفت: نخستین پرتاب فضاپیما در مدار نزدیک را با همکاری بین‌المللی محقق خواهیم کرد. ( Ali Balıkçı - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان: نخستین پرتاب فضاپیما در مدار نزدیک را با همکاری بین‌المللی محقق خواهیم کرد Fotoğraf: TCCB/Murat Çetinmühürdar

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در مراسم معرفی برنامه ملی فضایی کشور در مجتمع ریاست جمهوری بش‌تپه آنکارا گفت: نخستین پرتاب فضاپیما در مدار نزدیک را با همکاری بین‌المللی محقق خواهیم کرد. ( TCCB/Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان: نخستین و مهم‌ترین هدف‌مان در برنامه ملی فضا برقراری تماس با ماه در یکصدمین سالگرد جمهوریت است Fotoğraf: Mustafa Kamacı

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در مراسم معرفی برنامه ملی فضایی کشور در مجتمع ریاست جمهوری بش‌تپه آنکارا گفت: نخستین و مهم‌ترین هدف‌مان در برنامه ملی فضا برقراری تماس با ماه در یکصدمین سالگرد جمهوریت است. ( Mustafa Kamacı - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان: نخستین و مهم‌ترین هدف‌مان در برنامه ملی فضا برقراری تماس با ماه در یکصدمین سالگرد جمهوریت است Fotoğraf: Mustafa Kamacı

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در مراسم معرفی برنامه ملی فضایی کشور در مجتمع ریاست جمهوری بش‌تپه آنکارا گفت: نخستین و مهم‌ترین هدف‌مان در برنامه ملی فضا برقراری تماس با ماه در یکصدمین سالگرد جمهوریت است. ( Mustafa Kamacı - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان: نخستین پرتاب فضاپیما در مدار نزدیک را با همکاری بین‌المللی محقق خواهیم کرد Fotoğraf: TCCB/Murat Çetinmühürdar

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در مراسم معرفی برنامه ملی فضایی کشور در مجتمع ریاست جمهوری بش‌تپه آنکارا گفت: نخستین پرتاب فضاپیما در مدار نزدیک را با همکاری بین‌المللی محقق خواهیم کرد. ( TCCB/Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان: نخستین پرتاب فضاپیما در مدار نزدیک را با همکاری بین‌المللی محقق خواهیم کرد Fotoğraf: TCCB/Murat Çetinmühürdar

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در مراسم معرفی برنامه ملی فضایی کشور در مجتمع ریاست جمهوری بش‌تپه آنکارا گفت: نخستین پرتاب فضاپیما در مدار نزدیک را با همکاری بین‌المللی محقق خواهیم کرد. ( TCCB/Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها