اردوغان: شهروندان ارتدکس‌مان در 15 آگوست می‌توانند آیین مذهبی خود را در صومعه سوملا برگزار کنند

اردوغان: شهروندان ارتدکس‌مان در 15 آگوست می‌توانند آیین مذهبی خود را در صومعه سوملا برگزار کنند

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با حضور به صورت آنلاین در مراسم بازگشایی محوطه داخلی صومعه «سوملا» به عنوان یکی از بناهای تاریخی استان ترابزون گفت: شهروندان ارتدکس‌مان در 15 آگوست می‌توانند آیین مذهبی خود را در صومعه سوملا که در دوره بازسازی متوقف شده بود، برگزار کنند. ( Mustafa Kamacı - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان: شهروندان ارتدکس‌مان در 15 آگوست می‌توانند آیین مذهبی خود را در صومعه سوملا برگزار کنند Fotoğraf: Mustafa Kamacı

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با حضور به صورت آنلاین در مراسم بازگشایی محوطه داخلی صومعه «سوملا» به عنوان یکی از بناهای تاریخی استان ترابزون گفت: شهروندان ارتدکس‌مان در 15 آگوست می‌توانند آیین مذهبی خود را در صومعه سوملا که در دوره بازسازی متوقف شده بود، برگزار کنند. ( Mustafa Kamacı - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان: شهروندان ارتدکس‌مان در 15 آگوست می‌توانند آیین مذهبی خود را در صومعه سوملا برگزار کنند Fotoğraf: Mustafa Kamacı

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با حضور به صورت آنلاین در مراسم بازگشایی محوطه داخلی صومعه «سوملا» به عنوان یکی از بناهای تاریخی استان ترابزون گفت: شهروندان ارتدکس‌مان در 15 آگوست می‌توانند آیین مذهبی خود را در صومعه سوملا که در دوره بازسازی متوقف شده بود، برگزار کنند. ( Mustafa Kamacı - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان: شهروندان ارتدکس‌مان در 15 آگوست می‌توانند آیین مذهبی خود را در صومعه سوملا برگزار کنند Fotoğraf: Mustafa Kamacı

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با حضور به صورت آنلاین در مراسم بازگشایی محوطه داخلی صومعه «سوملا» به عنوان یکی از بناهای تاریخی استان ترابزون گفت: شهروندان ارتدکس‌مان در 15 آگوست می‌توانند آیین مذهبی خود را در صومعه سوملا که در دوره بازسازی متوقف شده بود، برگزار کنند. ( Mustafa Kamacı - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان: شهروندان ارتدکس‌مان در 15 آگوست می‌توانند آیین مذهبی خود را در صومعه سوملا برگزار کنند Fotoğraf: Mustafa Kamacı

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با حضور به صورت آنلاین در مراسم بازگشایی محوطه داخلی صومعه «سوملا» به عنوان یکی از بناهای تاریخی استان ترابزون گفت: شهروندان ارتدکس‌مان در 15 آگوست می‌توانند آیین مذهبی خود را در صومعه سوملا که در دوره بازسازی متوقف شده بود، برگزار کنند. ( Mustafa Kamacı - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها