اردوغان با ورزشکاران در آنکارا افطار کرد

اردوغان با ورزشکاران در آنکارا افطار کرد

جب طیب اردوغان، رئيس‌جمهور ترکیه با تعدادی از ورزشکاران در آنکارا افطار کرد ( TCCB/Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان با ورزشکاران در آنکارا افطار کرد
Fotoğraf: TCCB/Murat Çetinmühürdar

جب طیب اردوغان، رئيس‌جمهور ترکیه با تعدادی از ورزشکاران در آنکارا افطار کرد ( TCCB/Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان با ورزشکاران در آنکارا افطار کرد
Fotoğraf: TCCB/Murat Çetinmühürdar

جب طیب اردوغان، رئيس‌جمهور ترکیه با تعدادی از ورزشکاران در آنکارا افطار کرد ( TCCB/Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان با ورزشکاران در آنکارا افطار کرد
Fotoğraf: TCCB/Murat Çetinmühürdar

جب طیب اردوغان، رئيس‌جمهور ترکیه با تعدادی از ورزشکاران در آنکارا افطار کرد ( TCCB/Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها