ادامه کمک‌های پزشکی و بهداشتی ترکیه به فلسطین

ادامه کمک‌های پزشکی و بهداشتی ترکیه به فلسطین

آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه در ادامه کمک‌ها به بخش بهداشت و سلامت فلسطین، به بیمارستانی در کرانه باختری پنج دستگاه محفظه نگهداری از نوزادان نارس اهدا کرد. ( İssam Rimawi - خبرگزاری آناتولی )

ادامه کمک‌های پزشکی و بهداشتی ترکیه به فلسطین Fotoğraf: İssam Rimawi

آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه در ادامه کمک‌ها به بخش بهداشت و سلامت فلسطین، به بیمارستانی در کرانه باختری پنج دستگاه محفظه نگهداری از نوزادان نارس اهدا کرد. ( İssam Rimawi - خبرگزاری آناتولی )

ادامه کمک‌های پزشکی و بهداشتی ترکیه به فلسطین Fotoğraf: İssam Rimawi

آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه در ادامه کمک‌ها به بخش بهداشت و سلامت فلسطین، به بیمارستانی در کرانه باختری پنج دستگاه محفظه نگهداری از نوزادان نارس اهدا کرد. ( İssam Rimawi - خبرگزاری آناتولی )

ادامه کمک‌های پزشکی و بهداشتی ترکیه به فلسطین Fotoğraf: İssam Rimawi

آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه در ادامه کمک‌ها به بخش بهداشت و سلامت فلسطین، به بیمارستانی در کرانه باختری پنج دستگاه محفظه نگهداری از نوزادان نارس اهدا کرد. ( İssam Rimawi - خبرگزاری آناتولی )

ادامه کمک‌های پزشکی و بهداشتی ترکیه به فلسطین Fotoğraf: İssam Rimawi

آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه در ادامه کمک‌ها به بخش بهداشت و سلامت فلسطین، به بیمارستانی در کرانه باختری پنج دستگاه محفظه نگهداری از نوزادان نارس اهدا کرد. ( İssam Rimawi - خبرگزاری آناتولی )

ادامه کمک‌های پزشکی و بهداشتی ترکیه به فلسطین Fotoğraf: İssam Rimawi

آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه در ادامه کمک‌ها به بخش بهداشت و سلامت فلسطین، به بیمارستانی در کرانه باختری پنج دستگاه محفظه نگهداری از نوزادان نارس اهدا کرد. ( İssam Rimawi - خبرگزاری آناتولی )

ادامه کمک‌های پزشکی و بهداشتی ترکیه به فلسطین Fotoğraf: İssam Rimawi

آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه در ادامه کمک‌ها به بخش بهداشت و سلامت فلسطین، به بیمارستانی در کرانه باختری پنج دستگاه محفظه نگهداری از نوزادان نارس اهدا کرد. ( İssam Rimawi - خبرگزاری آناتولی )

ادامه کمک‌های پزشکی و بهداشتی ترکیه به فلسطین Fotoğraf: İssam Rimawi

آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه در ادامه کمک‌ها به بخش بهداشت و سلامت فلسطین، به بیمارستانی در کرانه باختری پنج دستگاه محفظه نگهداری از نوزادان نارس اهدا کرد. ( İssam Rimawi - خبرگزاری آناتولی )

ادامه کمک‌های پزشکی و بهداشتی ترکیه به فلسطین Fotoğraf: İssam Rimawi

آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه در ادامه کمک‌ها به بخش بهداشت و سلامت فلسطین، به بیمارستانی در کرانه باختری پنج دستگاه محفظه نگهداری از نوزادان نارس اهدا کرد. ( İssam Rimawi - خبرگزاری آناتولی )

ادامه کمک‌های پزشکی و بهداشتی ترکیه به فلسطین Fotoğraf: İssam Rimawi

آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه در ادامه کمک‌ها به بخش بهداشت و سلامت فلسطین، به بیمارستانی در کرانه باختری پنج دستگاه محفظه نگهداری از نوزادان نارس اهدا کرد. ( İssam Rimawi - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها