ادامه کمک‌های ترکیه به مردم غزه در ماه رمضان

ادامه کمک‌های ترکیه به مردم غزه در ماه رمضان

آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه «تیکا» در چارچوب فعالیت های بشردوستانه خود به مناسبت ماه رمضان میان 10 هزار خانواده نیازمند در غزه بسته‌های مواد غذایی توزیع کرد. ( Ali Jadallah - خبرگزاری آناتولی )

ادامه کمک‌های ترکیه به مردم غزه در ماه رمضان
Fotoğraf: Ali Jadallah

آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه «تیکا» در چارچوب فعالیت های بشردوستانه خود به مناسبت ماه رمضان میان 10 هزار خانواده نیازمند در غزه بسته‌های مواد غذایی توزیع کرد. ( Ali Jadallah - خبرگزاری آناتولی )

ادامه کمک‌های ترکیه به مردم غزه در ماه رمضان
Fotoğraf: Ali Jadallah

آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه «تیکا» در چارچوب فعالیت های بشردوستانه خود به مناسبت ماه رمضان میان 10 هزار خانواده نیازمند در غزه بسته‌های مواد غذایی توزیع کرد. ( Ali Jadallah - خبرگزاری آناتولی )

ادامه کمک‌های ترکیه به مردم غزه در ماه رمضان
Fotoğraf: Ali Jadallah

آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه «تیکا» در چارچوب فعالیت های بشردوستانه خود به مناسبت ماه رمضان میان 10 هزار خانواده نیازمند در غزه بسته‌های مواد غذایی توزیع کرد. ( Ali Jadallah - خبرگزاری آناتولی )

ادامه کمک‌های ترکیه به مردم غزه در ماه رمضان
Fotoğraf: Ali Jadallah

آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه «تیکا» در چارچوب فعالیت های بشردوستانه خود به مناسبت ماه رمضان میان 10 هزار خانواده نیازمند در غزه بسته‌های مواد غذایی توزیع کرد. ( Ali Jadallah - خبرگزاری آناتولی )

ادامه کمک‌های ترکیه به مردم غزه در ماه رمضان
Fotoğraf: Ali Jadallah

آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه «تیکا» در چارچوب فعالیت های بشردوستانه خود به مناسبت ماه رمضان میان 10 هزار خانواده نیازمند در غزه بسته‌های مواد غذایی توزیع کرد. ( Ali Jadallah - خبرگزاری آناتولی )

ادامه کمک‌های ترکیه به مردم غزه در ماه رمضان
Fotoğraf: Ali Jadallah

آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه «تیکا» در چارچوب فعالیت های بشردوستانه خود به مناسبت ماه رمضان میان 10 هزار خانواده نیازمند در غزه بسته‌های مواد غذایی توزیع کرد. ( Ali Jadallah - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها