ادامه حملات اسرائیل به نوار غزه
16.10.2023

ادامه حملات اسرائیل به نوار غزه

ادامه حملات اسرائیل به نوار غزه
Fotoğraf: Abed Rahim Khatib

ادامه حملات اسرائیل به نوار غزه

ادامه حملات اسرائیل به نوار غزه
Fotoğraf: Abed Rahim Khatib

ادامه حملات اسرائیل به نوار غزه

ادامه حملات اسرائیل به نوار غزه
Fotoğraf: Abed Rahim Khatib

ادامه حملات اسرائیل به نوار غزه

ادامه حملات اسرائیل به نوار غزه
Fotoğraf: Abed Rahim Khatib

ادامه حملات اسرائیل به نوار غزه

ادامه حملات اسرائیل به نوار غزه
Fotoğraf: Abed Rahim Khatib

ادامه حملات اسرائیل به نوار غزه

ادامه حملات اسرائیل به نوار غزه
Fotoğraf: Abed Rahim Khatib

ادامه حملات اسرائیل به نوار غزه

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها