ادامه تقویت نیروهای مسلح ترکیه مستقر در مرز سوریه

ادامه تقویت نیروهای مسلح ترکیه مستقر در مرز سوریه

خودروهای زرهی و نیروهای کماندو ارتش ترکیه به منظور تقویت نیروهای مسلح کشور مستقر در مرز سوریه، اعزام شدند. ( Eren Bozkurt - خبرگزاری آناتولی )

ادامه تقویت نیروهای مسلح ترکیه مستقر در مرز سوریه Fotoğraf: Eren Bozkurt

خودروهای زرهی و نیروهای کماندو ارتش ترکیه به منظور تقویت نیروهای مسلح کشور مستقر در مرز سوریه، اعزام شدند. ( Eren Bozkurt - خبرگزاری آناتولی )

ادامه تقویت نیروهای مسلح ترکیه مستقر در مرز سوریه Fotoğraf: Eren Bozkurt

خودروهای زرهی و نیروهای کماندو ارتش ترکیه به منظور تقویت نیروهای مسلح کشور مستقر در مرز سوریه، اعزام شدند. ( Eren Bozkurt - خبرگزاری آناتولی )

ادامه تقویت نیروهای مسلح ترکیه مستقر در مرز سوریه Fotoğraf: Eren Bozkurt

خودروهای زرهی و نیروهای کماندو ارتش ترکیه به منظور تقویت نیروهای مسلح کشور مستقر در مرز سوریه، اعزام شدند. ( Eren Bozkurt - خبرگزاری آناتولی )

ادامه تقویت نیروهای مسلح ترکیه مستقر در مرز سوریه Fotoğraf: Eren Bozkurt

خودروهای زرهی و نیروهای کماندو ارتش ترکیه به منظور تقویت نیروهای مسلح کشور مستقر در مرز سوریه، اعزام شدند. ( Eren Bozkurt - خبرگزاری آناتولی )

ادامه تقویت نیروهای مسلح ترکیه مستقر در مرز سوریه Fotoğraf: Eren Bozkurt

خودروهای زرهی و نیروهای کماندو ارتش ترکیه به منظور تقویت نیروهای مسلح کشور مستقر در مرز سوریه، اعزام شدند. ( Eren Bozkurt - خبرگزاری آناتولی )

ادامه تقویت نیروهای مسلح ترکیه مستقر در مرز سوریه Fotoğraf: Eren Bozkurt

خودروهای زرهی و نیروهای کماندو ارتش ترکیه به منظور تقویت نیروهای مسلح کشور مستقر در مرز سوریه، اعزام شدند. ( Eren Bozkurt - خبرگزاری آناتولی )

ادامه تقویت نیروهای مسلح ترکیه مستقر در مرز سوریه Fotoğraf: Eren Bozkurt

خودروهای زرهی و نیروهای کماندو ارتش ترکیه به منظور تقویت نیروهای مسلح کشور مستقر در مرز سوریه، اعزام شدند. ( Eren Bozkurt - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها