ادامه تبادل تجاری ترکیه با ایران و آسیای میانه
18.04.2020

ترکیه و ایران از تاریخ 3 مارس تاکنون 100 هزار تن کالا با حدود 3000 واگن قطار تبادل کرده‌اند.

ادامه تبادل تجاری ترکیه با ایران و آسیای میانه
Fotoğraf: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

ترکیه و ایران از تاریخ 3 مارس تاکنون 100 هزار تن کالا با حدود 3000 واگن قطار تبادل کرده‌اند.

ادامه تبادل تجاری ترکیه با ایران و آسیای میانه
Fotoğraf: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

ترکیه و ایران از تاریخ 3 مارس تاکنون 100 هزار تن کالا با حدود 3000 واگن قطار تبادل کرده‌اند.

ادامه تبادل تجاری ترکیه با ایران و آسیای میانه
Fotoğraf: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

ترکیه و ایران از تاریخ 3 مارس تاکنون 100 هزار تن کالا با حدود 3000 واگن قطار تبادل کرده‌اند.

ادامه تبادل تجاری ترکیه با ایران و آسیای میانه
Fotoğraf: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

ترکیه و ایران از تاریخ 3 مارس تاکنون 100 هزار تن کالا با حدود 3000 واگن قطار تبادل کرده‌اند.

ادامه تبادل تجاری ترکیه با ایران و آسیای میانه
Fotoğraf: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

ترکیه و ایران از تاریخ 3 مارس تاکنون 100 هزار تن کالا با حدود 3000 واگن قطار تبادل کرده‌اند.

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها