ادامه انتقال محموله سامانه دفاعی اس-400 به ترکیه

ادامه انتقال محموله سامانه دفاعی اس-400 به ترکیه

وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد روند انتقال سامانه دفاعی اس-400 از طریق پایگاه هوایی «مرتد» کشورمان ادامه دارد. ( Milli Savunma Bakanlığı - خبرگزاری آناتولی )

ادامه انتقال محموله سامانه دفاعی اس-400 به ترکیه
Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı

وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد روند انتقال سامانه دفاعی اس-400 از طریق پایگاه هوایی «مرتد» کشورمان ادامه دارد. ( Milli Savunma Bakanlığı - خبرگزاری آناتولی )

ادامه انتقال محموله سامانه دفاعی اس-400 به ترکیه
Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı

وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد روند انتقال سامانه دفاعی اس-400 از طریق پایگاه هوایی «مرتد» کشورمان ادامه دارد. ( Milli Savunma Bakanlığı - خبرگزاری آناتولی )

ادامه انتقال محموله سامانه دفاعی اس-400 به ترکیه
Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı

وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد روند انتقال سامانه دفاعی اس-400 از طریق پایگاه هوایی «مرتد» کشورمان ادامه دارد. ( Milli Savunma Bakanlığı - خبرگزاری آناتولی )

ادامه انتقال محموله سامانه دفاعی اس-400 به ترکیه
Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı

وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد روند انتقال سامانه دفاعی اس-400 از طریق پایگاه هوایی «مرتد» کشورمان ادامه دارد. ( Milli Savunma Bakanlığı - خبرگزاری آناتولی )

ادامه انتقال محموله سامانه دفاعی اس-400 به ترکیه
Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı

وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد روند انتقال سامانه دفاعی اس-400 از طریق پایگاه هوایی «مرتد» کشورمان ادامه دارد. ( Milli Savunma Bakanlığı - خبرگزاری آناتولی )

ادامه انتقال محموله سامانه دفاعی اس-400 به ترکیه Fotoğraf: Ali Balıkçı

وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد روند انتقال سامانه دفاعی اس-400 از طریق پایگاه هوایی «مرتد» کشورمان ادامه دارد. ( Ali Balıkçı - خبرگزاری آناتولی )

ادامه انتقال محموله سامانه دفاعی اس-400 به ترکیه Fotoğraf: Ali Balıkçı

وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد روند انتقال سامانه دفاعی اس-400 از طریق پایگاه هوایی «مرتد» کشورمان ادامه دارد. ( Ali Balıkçı - خبرگزاری آناتولی )

ادامه انتقال محموله سامانه دفاعی اس-400 به ترکیه Fotoğraf: Ali Balıkçı

وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد روند انتقال سامانه دفاعی اس-400 از طریق پایگاه هوایی «مرتد» کشورمان ادامه دارد. ( Ali Balıkçı - خبرگزاری آناتولی )

ادامه انتقال محموله سامانه دفاعی اس-400 به ترکیه Fotoğraf: Ali Balıkçı

وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد روند انتقال سامانه دفاعی اس-400 از طریق پایگاه هوایی «مرتد» کشورمان ادامه دارد. ( Ali Balıkçı - خبرگزاری آناتولی )

ادامه انتقال محموله سامانه دفاعی اس-400 به ترکیه Fotoğraf: Ali Balıkçı

وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد روند انتقال سامانه دفاعی اس-400 از طریق پایگاه هوایی «مرتد» کشورمان ادامه دارد. ( Ali Balıkçı - خبرگزاری آناتولی )

ادامه انتقال محموله سامانه دفاعی اس-400 به ترکیه Fotoğraf: Ali Balıkçı

وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد روند انتقال سامانه دفاعی اس-400 از طریق پایگاه هوایی «مرتد» کشورمان ادامه دارد. ( Ali Balıkçı - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها