احداث موزه باستان‌شناسی در کارکامیش ترکیه

احداث موزه باستان‌شناسی در کارکامیش ترکیه

پارک موزه باستان‌شناسی شهر باستانی کارکامیش از توابع استان غازی‌عنتب در جنوب شرق ترکیه و مرز سوریه، با آثار بی‌نظیری از دوره‌های امپراتوری هیتیت و ممالک سوری-هیتی، سال آینده آماده میزبانی از گردشگران داخلی و خارجی خواهد بود. ( Kerem Kocalar - خبرگزاری آناتولی )

احداث موزه باستان‌شناسی در کارکامیش ترکیه Fotoğraf: Kerem Kocalar

پارک موزه باستان‌شناسی شهر باستانی کارکامیش از توابع استان غازی‌عنتب در جنوب شرق ترکیه و مرز سوریه، با آثار بی‌نظیری از دوره‌های امپراتوری هیتیت و ممالک سوری-هیتی، سال آینده آماده میزبانی از گردشگران داخلی و خارجی خواهد بود. ( Kerem Kocalar - خبرگزاری آناتولی )

احداث موزه باستان‌شناسی در کارکامیش ترکیه Fotoğraf: Kerem Kocalar

پارک موزه باستان‌شناسی شهر باستانی کارکامیش از توابع استان غازی‌عنتب در جنوب شرق ترکیه و مرز سوریه، با آثار بی‌نظیری از دوره‌های امپراتوری هیتیت و ممالک سوری-هیتی، سال آینده آماده میزبانی از گردشگران داخلی و خارجی خواهد بود. ( Kerem Kocalar - خبرگزاری آناتولی )

احداث موزه باستان‌شناسی در کارکامیش ترکیه Fotoğraf: Kerem Kocalar

پارک موزه باستان‌شناسی شهر باستانی کارکامیش از توابع استان غازی‌عنتب در جنوب شرق ترکیه و مرز سوریه، با آثار بی‌نظیری از دوره‌های امپراتوری هیتیت و ممالک سوری-هیتی، سال آینده آماده میزبانی از گردشگران داخلی و خارجی خواهد بود. ( Kerem Kocalar - خبرگزاری آناتولی )

احداث موزه باستان‌شناسی در کارکامیش ترکیه Fotoğraf: Kerem Kocalar

پارک موزه باستان‌شناسی شهر باستانی کارکامیش از توابع استان غازی‌عنتب در جنوب شرق ترکیه و مرز سوریه، با آثار بی‌نظیری از دوره‌های امپراتوری هیتیت و ممالک سوری-هیتی، سال آینده آماده میزبانی از گردشگران داخلی و خارجی خواهد بود. ( Kerem Kocalar - خبرگزاری آناتولی )

احداث موزه باستان‌شناسی در کارکامیش ترکیه Fotoğraf: Kerem Kocalar

پارک موزه باستان‌شناسی شهر باستانی کارکامیش از توابع استان غازی‌عنتب در جنوب شرق ترکیه و مرز سوریه، با آثار بی‌نظیری از دوره‌های امپراتوری هیتیت و ممالک سوری-هیتی، سال آینده آماده میزبانی از گردشگران داخلی و خارجی خواهد بود. ( Kerem Kocalar - خبرگزاری آناتولی )

احداث موزه باستان‌شناسی در کارکامیش ترکیه Fotoğraf: Kerem Kocalar

پارک موزه باستان‌شناسی شهر باستانی کارکامیش از توابع استان غازی‌عنتب در جنوب شرق ترکیه و مرز سوریه، با آثار بی‌نظیری از دوره‌های امپراتوری هیتیت و ممالک سوری-هیتی، سال آینده آماده میزبانی از گردشگران داخلی و خارجی خواهد بود. ( Kerem Kocalar - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها