آکار: عملیات چشمه صلح را با موفقیت به پایان خواهیم رساند

آکار: عملیات چشمه صلح را با موفقیت به پایان خواهیم رساند

وزیر دفاع ملی ترکیه اعلام کرد عملیات چشمه صلح را به منظور وطن و ملت خود با موفقیت به پایان خواهیم رساند. ( Arif Akdoğan - خبرگزاری آناتولی )

آکار: عملیات چشمه صلح را با موفقیت به پایان خواهیم رساند
Fotoğraf: Arif Akdoğan

وزیر دفاع ملی ترکیه اعلام کرد عملیات چشمه صلح را به منظور وطن و ملت خود با موفقیت به پایان خواهیم رساند. ( Arif Akdoğan - خبرگزاری آناتولی )

آکار: عملیات چشمه صلح را با موفقیت به پایان خواهیم رساند
Fotoğraf: Arif Akdoğan

وزیر دفاع ملی ترکیه اعلام کرد عملیات چشمه صلح را به منظور وطن و ملت خود با موفقیت به پایان خواهیم رساند. ( Arif Akdoğan - خبرگزاری آناتولی )

آکار: عملیات چشمه صلح را با موفقیت به پایان خواهیم رساند
Fotoğraf: Arif Akdoğan

وزیر دفاع ملی ترکیه اعلام کرد عملیات چشمه صلح را به منظور وطن و ملت خود با موفقیت به پایان خواهیم رساند. ( Arif Akdoğan - خبرگزاری آناتولی )

آکار: عملیات چشمه صلح را با موفقیت به پایان خواهیم رساند
Fotoğraf: Arif Akdoğan

وزیر دفاع ملی ترکیه اعلام کرد عملیات چشمه صلح را به منظور وطن و ملت خود با موفقیت به پایان خواهیم رساند. ( Arif Akdoğan - خبرگزاری آناتولی )

آکار: عملیات چشمه صلح را با موفقیت به پایان خواهیم رساند
Fotoğraf: Arif Akdoğan

وزیر دفاع ملی ترکیه اعلام کرد عملیات چشمه صلح را به منظور وطن و ملت خود با موفقیت به پایان خواهیم رساند. ( Arif Akdoğan - خبرگزاری آناتولی )

آکار: عملیات چشمه صلح را با موفقیت به پایان خواهیم رساند
Fotoğraf: Arif Akdoğan

وزیر دفاع ملی ترکیه اعلام کرد عملیات چشمه صلح را به منظور وطن و ملت خود با موفقیت به پایان خواهیم رساند. ( Arif Akdoğan - خبرگزاری آناتولی )

آکار: عملیات چشمه صلح را با موفقیت به پایان خواهیم رساند
Fotoğraf: Arif Akdoğan

وزیر دفاع ملی ترکیه اعلام کرد عملیات چشمه صلح را به منظور وطن و ملت خود با موفقیت به پایان خواهیم رساند. ( Arif Akdoğan - خبرگزاری آناتولی )

آکار: عملیات چشمه صلح را با موفقیت به پایان خواهیم رساند
Fotoğraf: Arif Akdoğan

وزیر دفاع ملی ترکیه اعلام کرد عملیات چشمه صلح را به منظور وطن و ملت خود با موفقیت به پایان خواهیم رساند. ( Arif Akdoğan - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها