آنادولو افس در فینال چهارگانه لیگ قهرمانان بسکتبال اروپا

آنادولو افس در فینال چهارگانه لیگ قهرمانان بسکتبال اروپا

تیم «آنادولو افس» ترکیه در بازی مرحله نیمه‌نهایی فینال چهارگانه لیگ قهرمانان بسکتبال اروپا «ترکیش ایرلانیز» در شهر ویتوریای اسپانیا تیم «فنرباغچه بکو» دیگر تیم ترکیه‌ای حاضر در این مرحله را 92 بر 73 مغلوب و به فینال این رقابت ها صعود کرد. ( Burak Akbulut - خبرگزاری آناتولی )

آنادولو افس در فینال چهارگانه لیگ قهرمانان بسکتبال اروپا
Fotoğraf: Burak Akbulut

تیم «آنادولو افس» ترکیه در بازی مرحله نیمه‌نهایی فینال چهارگانه لیگ قهرمانان بسکتبال اروپا «ترکیش ایرلانیز» در شهر ویتوریای اسپانیا تیم «فنرباغچه بکو» دیگر تیم ترکیه‌ای حاضر در این مرحله را 92 بر 73 مغلوب و به فینال این رقابت ها صعود کرد. ( Burak Akbulut - خبرگزاری آناتولی )

آنادولو افس در فینال چهارگانه لیگ قهرمانان بسکتبال اروپا
Fotoğraf: Burak Akbulut

تیم «آنادولو افس» ترکیه در بازی مرحله نیمه‌نهایی فینال چهارگانه لیگ قهرمانان بسکتبال اروپا «ترکیش ایرلانیز» در شهر ویتوریای اسپانیا تیم «فنرباغچه بکو» دیگر تیم ترکیه‌ای حاضر در این مرحله را 92 بر 73 مغلوب و به فینال این رقابت ها صعود کرد. ( Burak Akbulut - خبرگزاری آناتولی )

آنادولو افس در فینال چهارگانه لیگ قهرمانان بسکتبال اروپا
Fotoğraf: Burak Akbulut

تیم «آنادولو افس» ترکیه در بازی مرحله نیمه‌نهایی فینال چهارگانه لیگ قهرمانان بسکتبال اروپا «ترکیش ایرلانیز» در شهر ویتوریای اسپانیا تیم «فنرباغچه بکو» دیگر تیم ترکیه‌ای حاضر در این مرحله را 92 بر 73 مغلوب و به فینال این رقابت ها صعود کرد. ( Burak Akbulut - خبرگزاری آناتولی )

آنادولو افس در فینال چهارگانه لیگ قهرمانان بسکتبال اروپا
Fotoğraf: Burak Akbulut

تیم «آنادولو افس» ترکیه در بازی مرحله نیمه‌نهایی فینال چهارگانه لیگ قهرمانان بسکتبال اروپا «ترکیش ایرلانیز» در شهر ویتوریای اسپانیا تیم «فنرباغچه بکو» دیگر تیم ترکیه‌ای حاضر در این مرحله را 92 بر 73 مغلوب و به فینال این رقابت ها صعود کرد. ( Burak Akbulut - خبرگزاری آناتولی )

آنادولو افس در فینال چهارگانه لیگ قهرمانان بسکتبال اروپا
Fotoğraf: Burak Akbulut

تیم «آنادولو افس» ترکیه در بازی مرحله نیمه‌نهایی فینال چهارگانه لیگ قهرمانان بسکتبال اروپا «ترکیش ایرلانیز» در شهر ویتوریای اسپانیا تیم «فنرباغچه بکو» دیگر تیم ترکیه‌ای حاضر در این مرحله را 92 بر 73 مغلوب و به فینال این رقابت ها صعود کرد. ( Burak Akbulut - خبرگزاری آناتولی )

آنادولو افس در فینال چهارگانه لیگ قهرمانان بسکتبال اروپا
Fotoğraf: Burak Akbulut

تیم «آنادولو افس» ترکیه در بازی مرحله نیمه‌نهایی فینال چهارگانه لیگ قهرمانان بسکتبال اروپا «ترکیش ایرلانیز» در شهر ویتوریای اسپانیا تیم «فنرباغچه بکو» دیگر تیم ترکیه‌ای حاضر در این مرحله را 92 بر 73 مغلوب و به فینال این رقابت ها صعود کرد. ( Burak Akbulut - خبرگزاری آناتولی )

آنادولو افس در فینال چهارگانه لیگ قهرمانان بسکتبال اروپا
Fotoğraf: Burak Akbulut

تیم «آنادولو افس» ترکیه در بازی مرحله نیمه‌نهایی فینال چهارگانه لیگ قهرمانان بسکتبال اروپا «ترکیش ایرلانیز» در شهر ویتوریای اسپانیا تیم «فنرباغچه بکو» دیگر تیم ترکیه‌ای حاضر در این مرحله را 92 بر 73 مغلوب و به فینال این رقابت ها صعود کرد. ( Burak Akbulut - خبرگزاری آناتولی )

آنادولو افس در فینال چهارگانه لیگ قهرمانان بسکتبال اروپا
Fotoğraf: Burak Akbulut

تیم «آنادولو افس» ترکیه در بازی مرحله نیمه‌نهایی فینال چهارگانه لیگ قهرمانان بسکتبال اروپا «ترکیش ایرلانیز» در شهر ویتوریای اسپانیا تیم «فنرباغچه بکو» دیگر تیم ترکیه‌ای حاضر در این مرحله را 92 بر 73 مغلوب و به فینال این رقابت ها صعود کرد. ( Burak Akbulut - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها