آمادگی مرکز ورزش‌های زمستانی زیگانا برای فصل جدید

آمادگی مرکز ورزش‌های زمستانی زیگانا برای فصل جدید

مرکز ورزش‌های زمستانی زیگانا در استان گوموش خانه ترکیه برای میزبانی از گردشگران در فصل جدید آماده است. ( Veysel Kara - خبرگزاری آناتولی )

آمادگی مرکز ورزش‌های زمستانی زیگانا برای فصل جدید
Fotoğraf: Veysel Kara

مرکز ورزش‌های زمستانی زیگانا در استان گوموش خانه ترکیه برای میزبانی از گردشگران در فصل جدید آماده است. ( Veysel Kara - خبرگزاری آناتولی )

آمادگی مرکز ورزش‌های زمستانی زیگانا برای فصل جدید
Fotoğraf: Veysel Kara

مرکز ورزش‌های زمستانی زیگانا در استان گوموش خانه ترکیه برای میزبانی از گردشگران در فصل جدید آماده است. ( Veysel Kara - خبرگزاری آناتولی )

آمادگی مرکز ورزش‌های زمستانی زیگانا برای فصل جدید
Fotoğraf: Veysel Kara

مرکز ورزش‌های زمستانی زیگانا در استان گوموش خانه ترکیه برای میزبانی از گردشگران در فصل جدید آماده است. ( Veysel Kara - خبرگزاری آناتولی )

آمادگی مرکز ورزش‌های زمستانی زیگانا برای فصل جدید
Fotoğraf: Veysel Kara

مرکز ورزش‌های زمستانی زیگانا در استان گوموش خانه ترکیه برای میزبانی از گردشگران در فصل جدید آماده است. ( Veysel Kara - خبرگزاری آناتولی )

آمادگی مرکز ورزش‌های زمستانی زیگانا برای فصل جدید
Fotoğraf: Veysel Kara

مرکز ورزش‌های زمستانی زیگانا در استان گوموش خانه ترکیه برای میزبانی از گردشگران در فصل جدید آماده است. ( Veysel Kara - خبرگزاری آناتولی )

آمادگی مرکز ورزش‌های زمستانی زیگانا برای فصل جدید
Fotoğraf: Veysel Kara

مرکز ورزش‌های زمستانی زیگانا در استان گوموش خانه ترکیه برای میزبانی از گردشگران در فصل جدید آماده است. ( Veysel Kara - خبرگزاری آناتولی )

آمادگی مرکز ورزش‌های زمستانی زیگانا برای فصل جدید
Fotoğraf: Veysel Kara

مرکز ورزش‌های زمستانی زیگانا در استان گوموش خانه ترکیه برای میزبانی از گردشگران در فصل جدید آماده است. ( Veysel Kara - خبرگزاری آناتولی )

آمادگی مرکز ورزش‌های زمستانی زیگانا برای فصل جدید
Fotoğraf: Veysel Kara

مرکز ورزش‌های زمستانی زیگانا در استان گوموش خانه ترکیه برای میزبانی از گردشگران در فصل جدید آماده است. ( Veysel Kara - خبرگزاری آناتولی )

آمادگی مرکز ورزش‌های زمستانی زیگانا برای فصل جدید
Fotoğraf: Veysel Kara

مرکز ورزش‌های زمستانی زیگانا در استان گوموش خانه ترکیه برای میزبانی از گردشگران در فصل جدید آماده است. ( Veysel Kara - خبرگزاری آناتولی )

آمادگی مرکز ورزش‌های زمستانی زیگانا برای فصل جدید
Fotoğraf: Veysel Kara

مرکز ورزش‌های زمستانی زیگانا در استان گوموش خانه ترکیه برای میزبانی از گردشگران در فصل جدید آماده است. ( Veysel Kara - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها