آمادگی مردم پاکستان برای استقبال از عید فطر

آمادگی مردم پاکستان برای استقبال از عید فطر

مردم پاکستان علی‌رغم شیوع گسترده ویروس همه‌گیر کرونا (کووید-19) برای استقبال از عید فطر آماده می‌شوند. شهروندان کراچی برای خرید عیدانه در بازارهای این شهر حضور یافتند. ( Sabir Mazhar - خبرگزاری آناتولی )

آمادگی مردم پاکستان برای استقبال از عید فطر
Fotoğraf: Sabir Mazhar

مردم پاکستان علی‌رغم شیوع گسترده ویروس همه‌گیر کرونا (کووید-19) برای استقبال از عید فطر آماده می‌شوند. شهروندان کراچی برای خرید عیدانه در بازارهای این شهر حضور یافتند. ( Sabir Mazhar - خبرگزاری آناتولی )

آمادگی مردم پاکستان برای استقبال از عید فطر
Fotoğraf: Sabir Mazhar

مردم پاکستان علی‌رغم شیوع گسترده ویروس همه‌گیر کرونا (کووید-19) برای استقبال از عید فطر آماده می‌شوند. شهروندان کراچی برای خرید عیدانه در بازارهای این شهر حضور یافتند. ( Sabir Mazhar - خبرگزاری آناتولی )

آمادگی مردم پاکستان برای استقبال از عید فطر
Fotoğraf: Sabir Mazhar

مردم پاکستان علی‌رغم شیوع گسترده ویروس همه‌گیر کرونا (کووید-19) برای استقبال از عید فطر آماده می‌شوند. شهروندان کراچی برای خرید عیدانه در بازارهای این شهر حضور یافتند. ( Sabir Mazhar - خبرگزاری آناتولی )

آمادگی مردم پاکستان برای استقبال از عید فطر
Fotoğraf: Sabir Mazhar

مردم پاکستان علی‌رغم شیوع گسترده ویروس همه‌گیر کرونا (کووید-19) برای استقبال از عید فطر آماده می‌شوند. شهروندان کراچی برای خرید عیدانه در بازارهای این شهر حضور یافتند. ( Sabir Mazhar - خبرگزاری آناتولی )

آمادگی مردم پاکستان برای استقبال از عید فطر
Fotoğraf: Sabir Mazhar

مردم پاکستان علی‌رغم شیوع گسترده ویروس همه‌گیر کرونا (کووید-19) برای استقبال از عید فطر آماده می‌شوند. شهروندان کراچی برای خرید عیدانه در بازارهای این شهر حضور یافتند. ( Sabir Mazhar - خبرگزاری آناتولی )

آمادگی مردم پاکستان برای استقبال از عید فطر
Fotoğraf: Sabir Mazhar

مردم پاکستان علی‌رغم شیوع گسترده ویروس همه‌گیر کرونا (کووید-19) برای استقبال از عید فطر آماده می‌شوند. شهروندان کراچی برای خرید عیدانه در بازارهای این شهر حضور یافتند. ( Sabir Mazhar - خبرگزاری آناتولی )

آمادگی مردم پاکستان برای استقبال از عید فطر
Fotoğraf: Sabir Mazhar

مردم پاکستان علی‌رغم شیوع گسترده ویروس همه‌گیر کرونا (کووید-19) برای استقبال از عید فطر آماده می‌شوند. شهروندان کراچی برای خرید عیدانه در بازارهای این شهر حضور یافتند. ( Sabir Mazhar - خبرگزاری آناتولی )

آمادگی مردم پاکستان برای استقبال از عید فطر
Fotoğraf: Sabir Mazhar

مردم پاکستان علی‌رغم شیوع گسترده ویروس همه‌گیر کرونا (کووید-19) برای استقبال از عید فطر آماده می‌شوند. شهروندان کراچی برای خرید عیدانه در بازارهای این شهر حضور یافتند. ( Sabir Mazhar - خبرگزاری آناتولی )

آمادگی مردم پاکستان برای استقبال از عید فطر
Fotoğraf: Sabir Mazhar

مردم پاکستان علی‌رغم شیوع گسترده ویروس همه‌گیر کرونا (کووید-19) برای استقبال از عید فطر آماده می‌شوند. شهروندان کراچی برای خرید عیدانه در بازارهای این شهر حضور یافتند. ( Sabir Mazhar - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها