آغاز مسابقات رالی قهرمانی جهان در مارماریس

آغاز مسابقات رالی قهرمانی جهان در مارماریس

یازدهمین دوره مسابقات رالی قهرمانی جهان (WRC) با حضور 108 راننده از 22 کشور جهان از امروز 12 سپتامبر 2019 به میزبانی شهر مارماریس در استان موغلا ترکیه آغاز شد. ( Mustafa Çiftçi - خبرگزاری آناتولی )

آغاز مسابقات رالی قهرمانی جهان در مارماریس Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

یازدهمین دوره مسابقات رالی قهرمانی جهان (WRC) با حضور 108 راننده از 22 کشور جهان از امروز 12 سپتامبر 2019 به میزبانی شهر مارماریس در استان موغلا ترکیه آغاز شد. ( Mustafa Çiftçi - خبرگزاری آناتولی )

آغاز مسابقات رالی قهرمانی جهان در مارماریس Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

یازدهمین دوره مسابقات رالی قهرمانی جهان (WRC) با حضور 108 راننده از 22 کشور جهان از امروز 12 سپتامبر 2019 به میزبانی شهر مارماریس در استان موغلا ترکیه آغاز شد. ( Mustafa Çiftçi - خبرگزاری آناتولی )

آغاز مسابقات رالی قهرمانی جهان در مارماریس Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

یازدهمین دوره مسابقات رالی قهرمانی جهان (WRC) با حضور 108 راننده از 22 کشور جهان از امروز 12 سپتامبر 2019 به میزبانی شهر مارماریس در استان موغلا ترکیه آغاز شد. ( Mustafa Çiftçi - خبرگزاری آناتولی )

آغاز مسابقات رالی قهرمانی جهان در مارماریس Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

یازدهمین دوره مسابقات رالی قهرمانی جهان (WRC) با حضور 108 راننده از 22 کشور جهان از امروز 12 سپتامبر 2019 به میزبانی شهر مارماریس در استان موغلا ترکیه آغاز شد. ( Mustafa Çiftçi - خبرگزاری آناتولی )

آغاز مسابقات رالی قهرمانی جهان در مارماریس Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

یازدهمین دوره مسابقات رالی قهرمانی جهان (WRC) با حضور 108 راننده از 22 کشور جهان از امروز 12 سپتامبر 2019 به میزبانی شهر مارماریس در استان موغلا ترکیه آغاز شد. ( Mustafa Çiftçi - خبرگزاری آناتولی )

آغاز مسابقات رالی قهرمانی جهان در مارماریس Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

یازدهمین دوره مسابقات رالی قهرمانی جهان (WRC) با حضور 108 راننده از 22 کشور جهان از امروز 12 سپتامبر 2019 به میزبانی شهر مارماریس در استان موغلا ترکیه آغاز شد. ( Mustafa Çiftçi - خبرگزاری آناتولی )

آغاز مسابقات رالی قهرمانی جهان در مارماریس Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

یازدهمین دوره مسابقات رالی قهرمانی جهان (WRC) با حضور 108 راننده از 22 کشور جهان از امروز 12 سپتامبر 2019 به میزبانی شهر مارماریس در استان موغلا ترکیه آغاز شد. ( Mustafa Çiftçi - خبرگزاری آناتولی )

آغاز مسابقات رالی قهرمانی جهان در مارماریس Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

یازدهمین دوره مسابقات رالی قهرمانی جهان (WRC) با حضور 108 راننده از 22 کشور جهان از امروز 12 سپتامبر 2019 به میزبانی شهر مارماریس در استان موغلا ترکیه آغاز شد. ( Mustafa Çiftçi - خبرگزاری آناتولی )

آغاز مسابقات رالی قهرمانی جهان در مارماریس Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

یازدهمین دوره مسابقات رالی قهرمانی جهان (WRC) با حضور 108 راننده از 22 کشور جهان از امروز 12 سپتامبر 2019 به میزبانی شهر مارماریس در استان موغلا ترکیه آغاز شد. ( Mustafa Çiftçi - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها