آغاز روند واکسیناسیون کرونا در مراکز نگهداری سالمندان در ترکیه

آغاز روند واکسیناسیون کرونا در مراکز نگهداری سالمندان در ترکیه

روند واکسیناسیون کرونا(کووید-19) امروز در مراکز نگهداری سالمندان در ترکیه آغاز شد. ( Emin Sansar - خبرگزاری آناتولی )

آغاز روند واکسیناسیون کرونا در مراکز نگهداری سالمندان در ترکیه Fotoğraf: Emin Sansar

روند واکسیناسیون کرونا(کووید-19) امروز در مراکز نگهداری سالمندان در ترکیه آغاز شد. ( Emin Sansar - خبرگزاری آناتولی )

آغاز روند واکسیناسیون کرونا در مراکز نگهداری سالمندان در ترکیه Fotoğraf: Emin Sansar

روند واکسیناسیون کرونا(کووید-19) امروز در مراکز نگهداری سالمندان در ترکیه آغاز شد. ( Emin Sansar - خبرگزاری آناتولی )

آغاز روند واکسیناسیون کرونا در مراکز نگهداری سالمندان در ترکیه Fotoğraf: Emin Sansar

روند واکسیناسیون کرونا(کووید-19) امروز در مراکز نگهداری سالمندان در ترکیه آغاز شد. ( Emin Sansar - خبرگزاری آناتولی )

آغاز روند واکسیناسیون کرونا در مراکز نگهداری سالمندان در ترکیه Fotoğraf: Emin Sansar

روند واکسیناسیون کرونا(کووید-19) امروز در مراکز نگهداری سالمندان در ترکیه آغاز شد. ( Emin Sansar - خبرگزاری آناتولی )

آغاز روند واکسیناسیون کرونا در مراکز نگهداری سالمندان در ترکیه Fotoğraf: Emin Sansar

روند واکسیناسیون کرونا(کووید-19) امروز در مراکز نگهداری سالمندان در ترکیه آغاز شد. ( Emin Sansar - خبرگزاری آناتولی )

آغاز روند واکسیناسیون کرونا در مراکز نگهداری سالمندان در ترکیه Fotoğraf: Emin Sansar

روند واکسیناسیون کرونا(کووید-19) امروز در مراکز نگهداری سالمندان در ترکیه آغاز شد. ( Emin Sansar - خبرگزاری آناتولی )

آغاز روند واکسیناسیون کرونا در مراکز نگهداری سالمندان در ترکیه Fotoğraf: Emin Sansar

روند واکسیناسیون کرونا(کووید-19) امروز در مراکز نگهداری سالمندان در ترکیه آغاز شد. ( Emin Sansar - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها