آذین‌بندی مسجد ایاصوفیه استانبول در شب قدر

آذین‌بندی مسجد ایاصوفیه استانبول در شب قدر

استانداری استانبول طی بیانیه‌ای اعلام کرد که مناره‌های مسجد ایاصوفیه به مناسبت فرا رسیدن شب قدر آذین‌بندی شده است. در این بیانیه به بازگشایی مسجد ایاصوفیه پس از 86 سال به روی نمازگزاران اشاره شده است. ( Muhammed Enes Yıldırım - خبرگزاری آناتولی )

آذین‌بندی مسجد ایاصوفیه استانبول در شب قدر
Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

استانداری استانبول طی بیانیه‌ای اعلام کرد که مناره‌های مسجد ایاصوفیه به مناسبت فرا رسیدن شب قدر آذین‌بندی شده است. در این بیانیه به بازگشایی مسجد ایاصوفیه پس از 86 سال به روی نمازگزاران اشاره شده است. ( Muhammed Enes Yıldırım - خبرگزاری آناتولی )

آذین‌بندی مسجد ایاصوفیه استانبول در شب قدر
Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

استانداری استانبول طی بیانیه‌ای اعلام کرد که مناره‌های مسجد ایاصوفیه به مناسبت فرا رسیدن شب قدر آذین‌بندی شده است. در این بیانیه به بازگشایی مسجد ایاصوفیه پس از 86 سال به روی نمازگزاران اشاره شده است. ( Muhammed Enes Yıldırım - خبرگزاری آناتولی )

آذین‌بندی مسجد ایاصوفیه استانبول در شب قدر
Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

استانداری استانبول طی بیانیه‌ای اعلام کرد که مناره‌های مسجد ایاصوفیه به مناسبت فرا رسیدن شب قدر آذین‌بندی شده است. در این بیانیه به بازگشایی مسجد ایاصوفیه پس از 86 سال به روی نمازگزاران اشاره شده است. ( Muhammed Enes Yıldırım - خبرگزاری آناتولی )

آذین‌بندی مسجد ایاصوفیه استانبول در شب قدر
Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

استانداری استانبول طی بیانیه‌ای اعلام کرد که مناره‌های مسجد ایاصوفیه به مناسبت فرا رسیدن شب قدر آذین‌بندی شده است. در این بیانیه به بازگشایی مسجد ایاصوفیه پس از 86 سال به روی نمازگزاران اشاره شده است. ( Muhammed Enes Yıldırım - خبرگزاری آناتولی )

آذین‌بندی مسجد ایاصوفیه استانبول در شب قدر
Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

استانداری استانبول طی بیانیه‌ای اعلام کرد که مناره‌های مسجد ایاصوفیه به مناسبت فرا رسیدن شب قدر آذین‌بندی شده است. در این بیانیه به بازگشایی مسجد ایاصوفیه پس از 86 سال به روی نمازگزاران اشاره شده است. ( Muhammed Enes Yıldırım - خبرگزاری آناتولی )

آذین‌بندی مسجد ایاصوفیه استانبول در شب قدر
Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

استانداری استانبول طی بیانیه‌ای اعلام کرد که مناره‌های مسجد ایاصوفیه به مناسبت فرا رسیدن شب قدر آذین‌بندی شده است. در این بیانیه به بازگشایی مسجد ایاصوفیه پس از 86 سال به روی نمازگزاران اشاره شده است. ( Muhammed Enes Yıldırım - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها