آذربایجان مسیر سوقووشان-تالش را بازسازی می‌کند

آذربایجان مسیر سوقووشان-تالش را بازسازی می‌کند

آژانس دولتی بزرگراه‌های آذربایجان طی بیانیه‌ای از آغاز فعالیت‌های بازسازی جاده منتهی به روستاهای سوقووشان (ماداغیس) و تالش این کشور خبر داد. ( Azerbaycan Karayolları - خبرگزاری آناتولی )

آذربایجان مسیر سوقووشان-تالش را بازسازی می‌کند Fotoğraf: Azerbaycan Karayolları

آژانس دولتی بزرگراه‌های آذربایجان طی بیانیه‌ای از آغاز فعالیت‌های بازسازی جاده منتهی به روستاهای سوقووشان (ماداغیس) و تالش این کشور خبر داد. ( Azerbaycan Karayolları - خبرگزاری آناتولی )

آذربایجان مسیر سوقووشان-تالش را بازسازی می‌کند Fotoğraf: Azerbaycan Karayolları

آژانس دولتی بزرگراه‌های آذربایجان طی بیانیه‌ای از آغاز فعالیت‌های بازسازی جاده منتهی به روستاهای سوقووشان (ماداغیس) و تالش این کشور خبر داد. ( Azerbaycan Karayolları - خبرگزاری آناتولی )

آذربایجان مسیر سوقووشان-تالش را بازسازی می‌کند Fotoğraf: Azerbaycan Karayolları

آژانس دولتی بزرگراه‌های آذربایجان طی بیانیه‌ای از آغاز فعالیت‌های بازسازی جاده منتهی به روستاهای سوقووشان (ماداغیس) و تالش این کشور خبر داد. ( Azerbaycan Karayolları - خبرگزاری آناتولی )

آذربایجان مسیر سوقووشان-تالش را بازسازی می‌کند Fotoğraf: Azerbaycan Karayolları

آژانس دولتی بزرگراه‌های آذربایجان طی بیانیه‌ای از آغاز فعالیت‌های بازسازی جاده منتهی به روستاهای سوقووشان (ماداغیس) و تالش این کشور خبر داد. ( Azerbaycan Karayolları - خبرگزاری آناتولی )

آذربایجان مسیر سوقووشان-تالش را بازسازی می‌کند Fotoğraf: Azerbaycan Karayolları

آژانس دولتی بزرگراه‌های آذربایجان طی بیانیه‌ای از آغاز فعالیت‌های بازسازی جاده منتهی به روستاهای سوقووشان (ماداغیس) و تالش این کشور خبر داد. ( Azerbaycan Karayolları - خبرگزاری آناتولی )

آذربایجان مسیر سوقووشان-تالش را بازسازی می‌کند Fotoğraf: Azerbaycan Karayolları

آژانس دولتی بزرگراه‌های آذربایجان طی بیانیه‌ای از آغاز فعالیت‌های بازسازی جاده منتهی به روستاهای سوقووشان (ماداغیس) و تالش این کشور خبر داد. ( Azerbaycan Karayolları - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها