آبشار یرکوپرو؛ جاذبه گردشگری طبیعت قونیه

آبشار یرکوپرو؛ جاذبه گردشگری طبیعت قونیه

آبشار «یرکوپرو» در شهرستان خادم استان قونیه و محیط سرسبز اطراف آن باعث شده که این پدیده طبیعی تبدیل به یکی از مهم ترین جاذبه‌های گردشگری ترکیه شود. ( Ramazan Bilgili - خبرگزاری آناتولی )

آبشار یرکوپرو؛ جاذبه گردشگری طبیعت قونیه
Fotoğraf: Ramazan Bilgili

آبشار «یرکوپرو» در شهرستان خادم استان قونیه و محیط سرسبز اطراف آن باعث شده که این پدیده طبیعی تبدیل به یکی از مهم ترین جاذبه‌های گردشگری ترکیه شود. ( Ramazan Bilgili - خبرگزاری آناتولی )

آبشار یرکوپرو؛ جاذبه گردشگری طبیعت قونیه
Fotoğraf: Ramazan Bilgili

آبشار «یرکوپرو» در شهرستان خادم استان قونیه و محیط سرسبز اطراف آن باعث شده که این پدیده طبیعی تبدیل به یکی از مهم ترین جاذبه‌های گردشگری ترکیه شود. ( Ramazan Bilgili - خبرگزاری آناتولی )

آبشار یرکوپرو؛ جاذبه گردشگری طبیعت قونیه
Fotoğraf: Ramazan Bilgili

آبشار «یرکوپرو» در شهرستان خادم استان قونیه و محیط سرسبز اطراف آن باعث شده که این پدیده طبیعی تبدیل به یکی از مهم ترین جاذبه‌های گردشگری ترکیه شود. ( Ramazan Bilgili - خبرگزاری آناتولی )

آبشار یرکوپرو؛ جاذبه گردشگری طبیعت قونیه
Fotoğraf: Ramazan Bilgili

آبشار «یرکوپرو» در شهرستان خادم استان قونیه و محیط سرسبز اطراف آن باعث شده که این پدیده طبیعی تبدیل به یکی از مهم ترین جاذبه‌های گردشگری ترکیه شود. ( Ramazan Bilgili - خبرگزاری آناتولی )

آبشار یرکوپرو؛ جاذبه گردشگری طبیعت قونیه
Fotoğraf: Ramazan Bilgili

آبشار «یرکوپرو» در شهرستان خادم استان قونیه و محیط سرسبز اطراف آن باعث شده که این پدیده طبیعی تبدیل به یکی از مهم ترین جاذبه‌های گردشگری ترکیه شود. ( Ramazan Bilgili - خبرگزاری آناتولی )

آبشار یرکوپرو؛ جاذبه گردشگری طبیعت قونیه
Fotoğraf: Ramazan Bilgili

آبشار «یرکوپرو» در شهرستان خادم استان قونیه و محیط سرسبز اطراف آن باعث شده که این پدیده طبیعی تبدیل به یکی از مهم ترین جاذبه‌های گردشگری ترکیه شود. ( Ramazan Bilgili - خبرگزاری آناتولی )

آبشار یرکوپرو؛ جاذبه گردشگری طبیعت قونیه
Fotoğraf: Ramazan Bilgili

آبشار «یرکوپرو» در شهرستان خادم استان قونیه و محیط سرسبز اطراف آن باعث شده که این پدیده طبیعی تبدیل به یکی از مهم ترین جاذبه‌های گردشگری ترکیه شود. ( Ramazan Bilgili - خبرگزاری آناتولی )

آبشار یرکوپرو؛ جاذبه گردشگری طبیعت قونیه
Fotoğraf: Ramazan Bilgili

آبشار «یرکوپرو» در شهرستان خادم استان قونیه و محیط سرسبز اطراف آن باعث شده که این پدیده طبیعی تبدیل به یکی از مهم ترین جاذبه‌های گردشگری ترکیه شود. ( Ramazan Bilgili - خبرگزاری آناتولی )

آبشار یرکوپرو؛ جاذبه گردشگری طبیعت قونیه
Fotoğraf: Ramazan Bilgili

آبشار «یرکوپرو» در شهرستان خادم استان قونیه و محیط سرسبز اطراف آن باعث شده که این پدیده طبیعی تبدیل به یکی از مهم ترین جاذبه‌های گردشگری ترکیه شود. ( Ramazan Bilgili - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها