مرامنامه و اصول

مرامنامه و اصول خبرگزاری آنادولو 
1. در هنگام ادای رسالت اطلاع‌رسانی و احترام به حق افکار عمومی در دستیابی اخبار مربوط به جنگ، درگیری‌ها، حملات تروریستی و حوادث خشونت‌آمیز و بلایای طبیعی، این خبرگزاری اصولی حقوق بشر، امنیت ملی و نظم عمومی را در نظر گرفته و نمونه کاملی از یک اطلاعرسانی مسئولانه در این زمینه به شمار می‌رود.
2. از انتشار اخباری که باعث ایجاد خشونت، ترور و تبعیض نژادی در جامعه یا با تحریک اختلافات طبقانی، نژادی، زبانی، عقیدتی، جنسی و اقلیمی منجر به گسترش دشمنی و کینه در میان یک ملت شود خودداری می‌کند.
3. از انتشار هرگونه خبری که منجر به ایجاد تنفر، ترس، آشوب، دشمنی، دلهره، وحشت و یاس شود، دوری می‌کند.   
4. مواظب است اخبارش به شیوه‌ای نباشد؛ که تحریک به خشونت و وحشت کند، موجب آسیب دیدن و نقض ارزش‌هایی؛ مانند برابری، عدالت شود، کرامت انسانی را نادیده بگیرد و تشویق به تبعیض نژادی کند.
5. اخبار مربوط به جنگ‌ها، درگیری‌ها، حملات تروریستی و حوادث خشونت‌آمیز را بدون القای رعب در جامعه، براساس معلومات دقیق و صحیح و حتی الامکان با استناد با یک منبع مسئول و با رعایت خط قرمزهای تعیین شده از سوی وی منعکس می‌کند.
6. هرگز اسامی قربانیان حملات تروریستی، حوادث و بلایای طبیعی را قبل از اطلاع خانواده‌های آنان منتشر نمی‌کند.
7. حیات انسان‌ها را مقدس می‌داند. از این رو، از انتشار هر خبری که نشانگر توهین به قربانیان حملات تروریستی، حوادث خشونت‌بار و فجایع طبیعی باشد خودداری می‌کند.
8. حفظ حریم خصوصی افراد و احترام مردگان؛ هر کسی باشد، از اصول اساسی این خبرگزاری در گزارش مسائلی؛ مانند جنگ‌ها، درگیری‌ها، حملات تروریستی و فجایع طبیعی است.
9. هرگز تصاویر مربوط به اجرای حکم اعدام و قتل را منتشر نمی‌کند.
10. تصاویری که موجب جریح دارشدن احساسات افکار عمومی شود، کرامت انسانی را نادیده بگیرد و صحنه نزدیک چهره مقتولین و مجروحین و قطع اعضای آن‌ها را نشان دهد، را منتشر نمی‌کند.
11. از انتشار هر خبری که حاوی تبلیغ مستقیم یا غیرمستقیم برای سازمان‌های جنایتکار و تروریستی باشد دوری می‌کند.
12. از کاربرد واژه‌ها، اصطلاحات، نشانه‌ها و تصاویر سازمان‌های تروریستی، به نحوی که نشانه تبلیغ برای آن‌ها باشد اجتناب می‌کند.
13. اخبار و تصاویر حملات تروریستی، حوادث خشونت‌آمیز و بلایای طبیعی را با حفظ منافع و همکاری دوجانبه در اختیار مشترکین خود می‌گذارد، اما از ارائه مطالب و تصاویر تحریک‌آمیز خودداری می‌کند.