تماس

ANADOLU AJANSI

نشانی
شماره تلفن
شماره فکس
دفتر مرکزی خبرگزاری آناتولی

بلوار غازی مصطفی کمال شماره 128C کدپستی 06430 مالتپه آنکارا
Eti Mahallesi GMK Bulvarı No:132 Çankaya ANKARA
+90 312 999 20 00 (pbx)
+90 312 231 21 74
Contact Form
* This field is required