تاریخچه


تاریخچه خبرگزاری آنادولو 

خبرگزاری آنادولو  در ششم آوریل 1920 همزمان با تاسیس جمهوری ترکیه، یعنی 17 روز پیش از افتتاح مجلس بزرگ ملت ترک تاسیس شد.

این خبرگزاری کار خود را با انتشار قوانین پارلمان ترکیه آغاز کرد. سپس به گزارش جنگ استقلال که پس از تاسیس جمهوری ترکیه اتفاق افتاد میپرداخت. آناتولی، در پی اشغال استانبول توسط بریتانیا در 16 مارس 1920 و انحلال مجلس مبعوثان (آخرین مجلس عثمانی)، نقش مهمی در انتشار اقدامات مجلس بزرگ ملت ترک و مصطفی کمال آتاترک در راستای تاسیس جمهوری ترکیه بازی کرد. 

سفر روشنفکران این کشور به آنکارا برای پیوستن به آتاترک تاثیر بسزایی در تاسیس این خبرگزاری داشت. خالده ادیب، روزنامهنگار و نویسنده با یونس نادی درایستگاه قطار با هم ملاقات کرده و تصمیم گرفتند نخستین اقدامشان پس از ورود به آنکارا، تاسیس نخستین خبرگزاری ترکیه باشد. نامهایی چون "ترک"، "آنکارا" و " آنادولو" نیز برای آن مطرح شد که پس از مشورت "خبرگزاری آناتولی" را برگزیدند و تاکنون به این اسم فعالیت میکند.

موضوع تاسیس خبرگزاری مذکور در منزل آتاترک در آنکارا به وی پیشنهاد و در تاریخ  6 آوریل 1920 تصمیم نهائی برای تاسیس آن گرفته شد.

این خبرگزاری در زمان جنگ استقلال، وظیفه سنگین انعکاس اخبار موثق از جبهات را برعهده داشت و با دسیسههای روزنامههای مخالف استقلال ترکیه را برملا می کرد. آناتولی همچنین توانست اخبار جبههها را برای رسانههای خارجی بفرستد تا افکار عمومی جهان را از حق این کشور در مبارزه علیه اشغالگران آگاه سازد.

شرکت سهامی "آژانس آنادولو " در تاریخ اول مارس 1925 تاسیس شد. کمال آتاترک برخی را موظف کرد تا برای توسعه و تحول آناتولی، مطابق با معیارهای اروپای غربی، برنامهریزی کنند. در نتیجه آناتولی به یک شرکت خصوصی که تا آن زمان در اروپا خبرگزاری با این ویژگی وجود نداشت، تبدیل شد.


این خبرگزاری کار خود را با انتشار قوانین پارلمان ترکیه آغاز کرد. سپس به گزارش جنگ استقلال که پس از تاسیس جمهوری ترکیه اتفاق افتاد میپرداخت. آنادولو ، در پی اشغال استانبول توسط بریتانیا در 16 مارس 1920 و انحلال مجلس مبعوثان (آخرین مجلس عثمانی)، نقش مهمی در انتشار اقدامات مجلس بزرگ ملت ترک و مصطفی کمال آتاترک در راستای تاسیس جمهوری ترکیه بازی کرد.