200 میلیون کودک در سراسر جهان در مناطق جنگی زندگی ‌می‌کنند

با تصمیم سازمان ملل متحد در سال 1982 روز 4 ژوئن به عنوان "روز جهانی کودکان بی‌گناه قربانی خشونت" نامگذاری شد.

06.06.2022