اجرای پروژه‌های مدرن در قره‌باغ

آذربایجان با اجرای پروژه‌های مختلف طی یک سال گذشته در قره باغ و مناطق اطراف آن که از اشغال ارمنستان آزاد شد، مورد توجه قرار می‌گیرد.

11.11.2021