فعالیت‌های آموزشی بنیاد معارف ترکیه در 25 کشور آفریقایی

بنیاد معارف ترکیه در 25 کشور آفریقایی به 17 هزار و 565 دانش آموز خدمات آموزشی ارائه می‌دهد.

18.10.2021