طالبان به سرعت در حال گسترش قلمرو خود در افغانستان است

شبه‌نظامیان طالبان طی روزهای گذشته توانسته‌ اند بسیاری از مناطق افغانستان را به اشغال خود درآورده و کنترل بیش از 150 شهرستان را در اختیار بگیرند.

27.07.2021