شهر باستانی استراتونیکیا؛ شهر گلادیاتورها

رد پای 1900 ساله کودکان در حفاری‌های انجام شده در شهر باستانی استراتونیکیا کشف شد.

17.11.2023