تپه باستانی «ارسلان‌تپه» در فهرست یونسکو

منطقه باستانی «ارسلان‌تپه» در مالاتیا که در فهرست دائمی میراث جهانی یونسکو قرار دارد، دارای پیشینه 7 هزار ساله است.

30.12.2021