معمای لیست کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری ایران

شورای نگهبان قانون اساسی ایران که شش فقیه عضو مستقیما توسط آیت‌الله خامنه‌ای رهبر این کشور منصوب می‌شوند، امروز از میان حدود پنجاه داوطلب سرشناس، هفت نفر را به‌عنوان کاندیداهای ریاست‌جمهوری تایید صلاحیت کرد که به نظر می‌رسد شانس سه تن بیش از بقیه باشد.

06.06.2021