اردوغان: سال 2023 به کره ماه می‌رویم

«برنامه ملی فضایی» ترکیه طی مراسمی با حضور رئیس جمهور رجب طیب اردوغان در مرکز فرهنگ و کنگره بش‌تپه اعلام شد

10.02.2021