اختلاف بغداد و اربیل بر سر درآمدهای نفتی در عراق

تصویب «قانون استقراض» در مجلس عراق که دریافت سهم از بودجه توسط اداره اقلیم کرد را مشروط به تحویل دادن درآمد نفت منطقه به دولت مرکزی می‌کند این سوال را به افکار عمومی آورد که آیا این تنش باعث قطع روابط بغداد و اربیل خواهد شد.

19.11.2020