ارتش آذربایجان 23 روستای دیگر را از اشغال ارمنستان آزاد کرد

الهام علی‌اف٬ رئيس جمهور آذربایجان از آزادسازی 23 روستای دیگر از اشغال ارمنستان خبر داد

09.11.2020