ضربات مهلک ترکیه به گروه تروریستی داعش طی ماه اکتبر

نیروهای امنیتی ترکیه در ادامه عملیات‌های ضد تروریستی در ماه اکتبر ضربات مهلکی به گروه تروریستی داعش وارد کردند

02.11.2020