چگونگی اقدام کشورهای مختلف در مقابله با اپیدمی کرونا

با گسترش ویروس کرونای جدید کووید-19 در خارج از مرزهای چین، کشورهای جهان تدابیر مختلفی برای مقابله با اپیدمی ویروس کرونا اتخاذ کرده‌اند.

21.04.2020