کشورهایی که بیشترین میزان انتشار کربن را دارند

34 میلیارد و 810 میلیون تن گاز دی اکسید کربن در سال 2020 در جهان منتشر شده و چین، ایالات متحده و هند مسئول 51.1 درصد آن بوده است.

17.05.2022