پنجاه و هشتمین سالگرد کشتار «نوئل خونین» در جزیره قبرس

مردم جمهوری تُرک قبرس شمالی، یاد و خاطره شهدای واقعه نوئل خونین در سال 1963 را گرامی می‌دارند.

20.12.2021