سویه‌های جدید کووید 19

اومیکرون، سویه جدید ویروس کووید 19 ؛ که در دسامبر 2019 در ووهان چین ظاهر شد، در 26 نوامبر 2021 شناسایی شد.

29.11.2021