رشد 21.7 درصدی اقتصاد ترکیه

اقتصاد ترکیه طی 3 ماهه دوم سال جاری 21.7 درصد رشد داشت.

01.09.2021